Oldael
Home Nieuws Inkoopbeleid verzekeraars voor wijkverpleging 

Inkoopbeleid verzekeraars voor wijkverpleging 

8 april 2016

 Wijkverpleging is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. Sinds 1 april zijn zorgverzekeraars verplicht hun inkoopbeleid voor het aankomende inkoopjaar te publiceren.  Inmiddels hebben vrijwel alle zorgverzekeraars dat gedaan. Op de website van Actiz vindt u een overzicht van het inkoopbeleid wijkverpleging van  de verschillende zorgverzekeraars. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag