Oldael
Home Nieuws Inspiratie voor mantelzorgers

Inspiratie voor mantelzorgers

15 augustus 2018
Op de website Zorgvoorbeter.nl  vond ik inspiratie voor mantelzorgers.  De top 10 Gouden tips trok mijn aandacht.  Maar toen ik verder las, vond ik nog 2 inspirerende gidsen, samengesteld door het Radboud UMC.  Te mooi om niet te delen. Ik hoop dat u er iets aan hebt. U kunt ze hier downloaden.   inspiratiegids

aanvulling op inspiratiegids

10 gouden tips voor mantelzorgers

In de inspiratiegids vindt u 10 tips van mantelzorgers.
  1. Neem tijd voor jezelf
  2. Wees open en praat met je omgeving over de situatie
  3. Blijf het contact met familie en vrienden onderhouden
  4. Durf hulp te vragen
  5. Testen is pesten
  6. Lach veel met elkaar
  7. Kijk naar datgene wat nog wél kan
  8. Zingen voor je plezier
  9. Geef complimenten
  10. Bedenk 3 bedankjes van de dag
Deze tips helpen u om als mantelzorger het hoofd koel te houden en de beste zorg te kunnen bieden aan uw naasten. Meer uitleg hierover leest u op de website Zorgvoorbeter.nl.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag