Oldael
Home Nieuws Inspirerende bijeenkomst Radicale vernieuwing in de zorg

Inspirerende bijeenkomst Radicale vernieuwing in de zorg

24 maart 2017

Op 14 maart vond  de tweede bijeenkomst ‘Radicale Vernieuwing in de Zorg’ plaats in de aula van Oldeslo. Bewoners, mantelzorgers, medewerkers en andere betrokkenen, zoals lid RvT, vertegenwoordiger vrienden AvB en het zorgkantoor, kwamen bij elkaar om samen ideeën te bedenken om van regels naar relaties te groeien.

IMG_3907‘Radicale Vernieuwing in de Zorg’ is een project dat een jaar geleden is gestart door de landelijke koepel van cliëntenraden LOC en heeft als doel om van regels naar relaties te veranderen. Waar kunnen we regels loslaten om meer tijd over te houden voor de relatie met bewoners. 

Introductie met inspirerende en ontroerende filmpjes

Bestuurder  Irenea Scholten   opende de bijeenkomst. Zij riep de aanwezigen op om alles wat al bestaat deze middag buiten beschouwing te laten en ons over te geven aan ‘Bubble’ denken. Wat zouden we kunnen creëren als alles mogelijk is. Eerst dromen, dan nadenken over praktische uitvoering om zo de (soms ook door onszelf opgelegde) beperkingen te doorbreken. 

Daarna legde medeorganisator  Wanda Pelt, vicevoorzitter cliëntenraad Oldeslo, uit wat er nu zo radicaal is aan deze vernieuwing.

IMG_3931 Het radicale zit hem in het feit dat deze vernieuwing bottom-up is, vanuit bewoners, mantelzorger en medewerkers. Dit in tegenstelling tot vernieuwingen die van bovenaf door bestuurders en overheden worden opgelegd en die meestal alleen maar voor meer regels zorgen. Niet te veel plannen maken, maar vooral doen!

Vervolgens namen Tietsjannie Hamstra en Jaap Peters, projectleiders vanuit het LOC, de leiding van de middag over.

Tietsjannie liet eerst een ontroerend filmpje zien van Cleveland Clinics, getiteld ‘Empathie’ waarna een grote stilte in de zaal viel. Dit filmpje behoeft geen verdere uitleg, dat moet u gewoon even kijken, zo verrijkend!

Daarna werd het filmpje Het perfecte Terras  van cabaretier Hans Sibbel getoond. De moraal, zo legde Jaap Peters uit, is dat de perfecte serveerster alleen perfect en gastvrij haar werk kan doen, omdat zij een perfecte keuken en bar achter zich heeft. Dit geldt ook voor medewerkers in de zorg. Zij kunnen hun werk aan de voorkant eigenlijk alleen perfect uitvoeren als de ondersteuning aan de achterkant perfect geregeld is. Dus alle keuzes die gemaakt worden, dienen ondersteunend te zijn aan de zorgprofessional, niet aan efficiënte  bedrijfsvoering. En de zorgprofessional mag dus aangeven wat nodig is. 

Medewerkers kunnen hun werk aan de voorkant eigenlijk alleen perfect uitvoeren als de ondersteuning aan de achterkant perfect geregeld is.  Dus alle keuzes die gemaakt worden, dienen ondersteunend te zijn aan de zorgprofessional, niet in eerste instantie aan efficiënte  bedrijfsvoering

Zelf aan de slag in drie brainstormsessies

Na alle inleidende woorden was het tijd voor de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Uit een eerdere bijeenkomst waren een aantal onderwerpen geselecteerd om over te brainstormen te weten:

 1. Communicatie
 2. Samenwerking
 3. Zinvolle dagbesteding
 4. EPD (Electronisch Patienten Dossier)
 5. Opvang nieuwe bewoners

Gaande de middag kwam daar nog het onderwerp persoonlijke verzorging bij.

Per tafel werd een onderwerp gekozen en werden ideeën uitgewisseld. Alle deelnemers konden zelf noteren wat ze de moeite waard vonden. Opvallend: maar liefst 5 tafels kozen voor ‘Zinvolle Dagbesteding’

IMG_3970Zinvolle dagbestedingNa 20 minuten ontstond er een soort stoelendans, waarbij deelnemers naar een andere tafel met een ander onderwerp konden verhuizen. Dit tafereel herhaalde zich. Na drie ronden ging iedereen weer terug naar de starttafel en kreeg de opdracht om uit de veelheid van ideeën één idee te selecteren.

Deze genoteerde ideeën werden opgehangen, zodat alle deelnemers ze konden bekijken en er hun enthousiasme voor kenbaar konden maken.

IMG_3959

Ideeën koppelen aan oplossingseigenaren

Het resultaat van de brainstorm was een overweldigende hoeveelheid ideeën, want hoewel iedere tafel slechts één idee mocht selecteren, bleek dat een onmogelijke opgaaf. Iedere tafel had minstens drie ideeën genoteerd! Jaap Peters maakte gelukkig nog een publieke ronde, waarbij hij per tafel vroeg om het beste idee te noemen en ook wie van de betrokkenen zich sterk zou maken om dit idee tot uitvoer te brengen. Niet door eerst een plan bedenken en dat stapsgewijs door te voeren, maar door zo snel mogelijk de te eerste stap te zetten. Zo werd het idee om een Whatsapp groep voor mantelzorgers in het leven te roepen, ter plekke uitgevoerd. En ook het idee om open te staan voor hulp van mantelzorgers en bewoners kan per direct worden opgepakt. 

Een greep uit de andere ideeën:

 • meer hulp van vrijwilligers bij het werk van de gastvrouwen, zodat zij meer aandacht kunnen hebben voor bewoners
 • een grote agenda in de centrale hal, waar familie en vrijwilligers ideeën in kunnen noteren voor activiteiten
 • nieuwe bewoners koppelen aan een ‘maatje’
 • bloemetje op de kamer voor nieuwe bewoners
 • checklist voor de bewoner, wat moet beslist niet vergeten
 • informatiefolder voor mantelzorgers en bewoners over de verschillende financiële regelingen 
 • plattegrond van tafelschikking voor de avondmaaltijd in alle huiskamers, zodat niemand vergeten kan worden, ook wanneer er uitzendkrachten zijn
 • bewoners en familie betrekken bij het tafeldekken en andere huishoudelijke activiteiten
 • goed kijken naar wat iemand nog wél kan en daarop inspelen

Hoe nu verder?

Radicale vernieuwing is vernieuwing van onderaf. Iedereen bij Oldael is nogmaals van harte uitgenodigd om bijdragen te (blijven) leveren. 

Gerda Dik (teamleider Oldeslo 2e, 3e etage) een week na de bijeenkomst: “Bij ons aan tafel ontstond het idee om de MDO verslagen voortaan ter plekke op een tablet te doen, dit zou een aanzienlijke tijdbesparing op kunnen leveren. Bij een collega bleek nog een ongebruikte tablet beschikbaar te zijn. Die heb ik direct na de bijeenkomst bij haar opgehaald, zodat ik de volgende dag tijdens de MDO’s de rapportage direct in Residentweb kon vastleggen. Een mooi voorbeeld van een kleine aanpassing, waardoor je direct kunt verbeteren. Ik ben er heel blij mee!”

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag