Oldael
Home Nieuws  Jaarvergaderingen van cliëntenraden op 22 en 23 maart

 Jaarvergaderingen van cliëntenraden op 22 en 23 maart

7 maart 2017

De cliëntenraden van Aelbrecht van Beijeren en Oldeslo nodigen bewoners en mantelzorgers van harte uit voor het bijwonen van de jaarvergadering.

Jaarvergadering Aelbrecht van Beijeren 23 maart

De jaarvergadering zal plaatsvinden in het Grand Cafe op de begane grond. Het Grand Cafe is geopend vanaf 15:00, aanvang vergadering 15:30 uur.

Na de vergadering is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Jaarvergadering Oldeslo 22 maart

De jaarvergadering zal plaatsvinden in het de Koffiekamer op de begane grond. Inloop  vanaf 18:30, aanvang vergadering 19:00 uur.

Na de vergadering is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag