Oldael
Home Nieuws JINC - Baas van Morgen 2022

JINC – Baas van Morgen 2022

9 juni 2022

Op donderdag 2 juni namen honderden leerlingen plaats op de stoel van een CEO, directeur of politicus. Ook Oldael deed mee: Elif (15) en Samara (15) gingen een dag op de stoel van Marcel Verboom, de bestuurder zitten. Elif en Samara zijn leerlingen aan de MAVO en zitten in de derde klas.

Door mee te doen aan het JINC-project 'Baas van Morgen 2022' krijgen zij de kans om een kijkje in de keuken te nemen van de bestuurder van een zorgorganisatie. Zij namen deel aan een managementvergadering en bedachten en presenteerden een manier om de medewerkers in de zomerperiode extra te motiveren.

JINC voor verbreding horizon leerlingen

Het project 'Baas van Morgen 2022' is een initiatief van JINC. Elif en Samara hebben ervaren hoe het is om een onderneming te leiden door een dag het werk over te nemen van de bestuurder. Het idee hierachter is dat het de leerlingen een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon geeft. Dat ze ondervinden dat het bedrijfsleven voor hen toegankelijk is. Ook ontdekken ze hoeveel beroepen er binnen Oldael bestaan en zo krijgen ze een beetje een idee wat ze zelf leuk zouden vinden.

Connectie met bestuurder

Ze houden er ook een waardevol contact aan over voor later: de bestuurder gaf hen zijn kaartje met zijn telefoonnummer en de toezegging dat hij of zij bereikbaar is voor steun of advies.

Baas van morgen Elif, bestuurder Marcel Verboom en Baas van morgen Samara
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag