Oldael
Home Nieuws Jubileum bulletin Oldeslo 55 jaar 

Jubileum bulletin Oldeslo 55 jaar 

11 september 2016

11 t/m 16 september 2016

Zondag 11 september om 10.30 uur Kerkdienst o.l.v. Anneke van der Zijpp Aula 

Maandag 12 september om 15.00 uur Opening Jubileumweek Voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers, vaste relaties, sponsors, wijkbewoners Aula 

Dinsdag 13 september om 15.00 uur Voordracht Coos Wentholt Voor bewoners, familie, AvB, wijkbewoners, medewerkers en vrijwilligers Aula 

Donderdag 14 september om 12.30 uur Oldeslo 55 jaar menu Voor bewoners Oldeslo met verrassend moment Koffiekamer 

Donderdag 15 september om 14.30 uur Symposium Eigen Regie en Dementie Voor 1e contactpersonen, externe (zorg)relaties, Medewerkers en vrijwilligers Aula 

Vrijdag 16 september om 15.00 uur High Tea met muziek Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers Aula of Tuin

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag