Oldael
Keuzehulp

Keuzehulp

In een paar stappen naar de woning en zorg die bij u past

 • Stap 1Tijdelijk of permanent wonen?
  Wanneer kiest u voor tijdelijk beschut wonen?

  Tijdelijk beschut wonen is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat u moet herstellen na ontslag uit het ziekenhuis en nog verpleegkundige zorg en toezicht nodig heeft. Dit heet eerstelijns verblijf.

  Ook kan het zijn dat uw mantelzorger even niet voor u kan zorgen of oppassen, vanwege vakantie of vrije dagen. U bent dan welkom om bij Oldael te komen logeren. Dit heet logeeropvang of logeervoorziening.

  Zoekt u permanente woonruimte?

  U wilt zelfstandig wonen met (zorg)voorzieningen binnen handbereik? Dan heeft u bij Oldael volop mogelijkheden. Ook als u (nog) geen zorg nodig heeft, bent u welkom bij Oldael. U kunt dus ook samen met uw partner die wel of juist nog geen zorg nodig heeft bij Oldael wonen.

 • Stap 2Heeft u zorg nodig?
 • Stap 3Heeft u een indicatie?

  Vink hieronder aan over welke indicatie(s) u beschikt. Er zijn meerdere opties mogelijk.

  Bekijk de mogelijkheden

  Klik hieronder voor meer informatie:

  Wat is een indicatie?

  Een indicatie is een beoordeling door derden of, welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Met een indicatie krijgt u dus toegang tot zorg.

  Voor tijdelijk verblijf bij Oldael met zorg heeft u een indicatie nodig voor kortdurend eerstelijns verblijf. Om gebruik te maken van de logeeropvang, heeft u een Wmo-indicatie logeervoorziening nodig.

  U kunt ook zonder indicatie tijdelijk bij Oldael verblijven. U verblijft dan als particulier bij ons en betaalt de kosten uit eigen middelen. Ook uw familie en vrienden kunnen dus tijdelijk bij Oldael verblijven/logeren, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

  Hoe krijg ik een indicatie?

  U kunt een indicatie aanvragen voor eerstelijns verblijf via uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf.

  Vink hieronder aan over welke indicatie(s) u beschikt. Er zijn meerdere opties mogelijk.

  Bekijk de mogelijkheden

  Klik hieronder voor uitleg bij de verschillende regelingen:

  Wat is een indicatie?

  Een indicatie is een beoordeling door derden of, welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Met een indicatie krijgt u dus toegang tot zorg.

  U kunt ook zonder indicatie permanent bij Oldael verblijven. U verblijft dan als particulier bij ons en betaalt de kosten uit eigen middelen.

  Hoe u een indicatie krijgt, hangt af van de regeling en leest u in de toelichting van de verschillende regelingen.

  Indicatie voor langdurige zorg met een zorgprofiel (zzp 4,5 of 6)

  24-uurs zorg en permanent toezicht vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beslist of u hier recht op heeft (een indicatie krijgt). Bij de indicatie hoort een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket (zzp)). Hierin staat waar u hulp bij nodig heeft en welke soort zorg en begeleiding u mag verwachten. Voor de verpleging en verzorging (VV) zijn er zeven zorgprofielen.

  U kunt bij Oldael terecht als u een indicatie heeft voor de zorgprofielen:

  • VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (zzp 4)
  • VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (zzp 5)
  • VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (zpp 6)

  Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

  Oldael heeft een gesloten verpleegafdeling voor cliënten met een ernstige psychogeriatrische aandoening. Wonen in deze verpleegafdeling kan alleen met een indicatie voor Bopz. Een Bopz-toets wordt uitgevoerd door het CIZ.

  Persoonsgebonden budget toekenning voor langdurige zorg (Wlz-pgb)

  U kunt langdurige zorg in natura ontvangen of deze (deels) inkopen met het persoonsgebonden budget (pgb) dat wordt toegekend door uw zorgkantoor.

  Indicatie wijkverpleging

  Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging of het geven van injecties. Deze zorg wordt gegeven vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie.

  U kunt wijkverpleging aanvragen via een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

  Oldael heeft niet met alle zorgverzekeraars afspraken tot direct declareren. Daarnaast heeft u, wanneer u verzekerd bent bij Zilveren Kruis, vooraf toestemming van de verzekeraar nodig in de vorm van een machtiging.
  Vraag onze cliëntadviseur wat uw mogelijkheden zijn.

  U kunt een indicatie aanvragen voor eerstelijns verblijf via uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige in het ziekenhuis. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf.

  Een Wmo-indicatie logeervoorziening kunt u bij de gemeente Den Haag aanvragen.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt tijdelijk bij Oldael verblijven in één van onze appartementen.
 • U betaalt de kosten voor wonen volledig uit eigen middelen.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.

Maak een afspraak

Uw mogelijkheden bij Oldael

U kunt wonen in een van onze appartementen in het woonzorgcentrum.

 • U betaalt de huur, servicekosten en hotellerie uit eigen middelen.
 • U krijgt 24 uurs aanwezigheid van zorgmedewerkers en ongeplande zorg/alarmering.

Of u kunt wonen in een van onze aanleunwoningen.

 • U betaalt de huur en servicekosten uit eigen middelen.
 • Daarnaast kunt u een beroep doen op Oldael voor hulp bij noodoproepen. De bestede uren brengen wij in rekening via een factuur.
 • U kunt deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd. Voor sommige activiteiten vragen we een (kleine) bijdrage.
 • Tegen betaling kunt u warme maaltijden in het woonzorgcentrum nuttigen.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.

Maak een afspraak

U heeft een indicatie voor eerstelijns verblijf.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt tijdelijk bij Oldael verblijven en zorg in natura ontvangen.
 • U betaalt een eigen bijdrage via het CAK.
 • U ontvangt zorg conform uw indicatie van het CIZ.
 • Uw verblijf is inclusief maaltijden.

Bij zorg in natura contracteert het zorgkantoor (per regio) de zorgverleners. Ook regelt het zorgkantoor de administratie daaromheen. Welke zorg u krijgt, hoeveel en hoelang u dat krijgt, bepaalt het CIZ. U maakt afspraken met de zorgverlener - in dit geval Oldael - over de manier waarop u zorg krijgt.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

U heeft een Wmo-indicatie logeervoorziening.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt tijdelijk bij Oldael verblijven.
 • Eventuele zorg die u die thuis al ontving, kunt u voor de periode van uw verblijf bij Oldael laten komen (voortzetten).

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.

Maak een afspraak

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt tijdelijk bij Oldael verblijven in één van onze appartementen.
 • U betaalt de kosten voor wonen en zorg volledig uit eigen middelen.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.

Maak een afspraak

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt ook zonder indicatie in een appartement of aanleunwoning bij Oldael wonen.
 • U betaalt de kosten voor wonen en zorg dan volledig uit eigen middelen.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.

Maak een afspraak

U heeft een indicatie voor langdurige zorg met een zorgprofiel (zzp 4, 5 of 6), eventueel met een Bopz-beschikking.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt bij Oldael wonen en langdurige zorg ontvangen.
 • U betaalt eeneigen bijdrage via het CAK.
 • U ontvangt zorg in natura conform uw indicatie van het CIZ.
 • Bekijk hier op welke voorzieningen u recht heeft met een indicatie voor langdurige zorg.

Bij zorg in natura contracteert het zorgkantoor (per regio) de zorgverleners. Ook regelt het zorgkantoor de administratie daaromheen. Welke zorg u krijgt, hoeveel en hoelang u dat krijgt, bepaalt het CIZ. U maakt afspraken met de zorgverlener - in dit geval Oldael - over de manier waarop u zorg krijgt.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

U heeft een indicatie voor langdurige zorg met een zorgprofiel, en een persoonsgebonden budget toekenning voor langdurige zorg.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • U kunt bij Oldael wonen en zorg bij Oldael inkopen met uw persoonsgebonden budget.
 • U betaalt een eigen bijdrage via het CAK.
 • U betaalt de huur, servicekosten en hotellerie uit eigen middelen.
 • U koopt uw zorg in met uw pgb.
 • Het zorgkantoor bepaalt of u de vergoeding voor 24 uurs aanwezigheid van zorgmedewerkers en ongeplande zorg/alarmering uit uw pgb betaalt of uit eigen middelen.
 • Kijk hier wat u nog meer kunt bekostigen met uw pgb (vergoedingenlijst CZ 2016).
 • Meer informatie over het pgb leest u in het 6 stappenplan van het CIZ.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

U heeft een indicatie wijkverpleging via de wijkverpleegkundige.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • Wijkverpleging is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt bij Oldael wonen en wijkverpleging ontvangen, via Oldael of via een andere zorgaanbieder die wijkverpleging aanbiedt.
 • Bij Oldael kunt u wijkverpleging ontvangen op basis van zorg in natura of (in uitzonderlijke gevallen) met een Persoonsgebonden budget (pgb). Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
 • U betaalt de huur en servicekosten, hotellerie en 24 uurs aanwezigheid van zorgmedewerkers en ongeplande zorg/alarmering uit eigen middelen.

Bij zorg in natura contracteert de zorgverzekeraar de zorgverleners of ondersteuning. Ook regelt de zorgverzekeraar de administratie daaromheen en bepaalt welke zorg of ondersteuning u krijgt, hoeveel en hoelang u dat krijgt. U maakt afspraken met de zorgverlener - in dit geval Oldael - over de manier waarop u de zorg of ondersteuning krijgt.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

U heeft een beschikking Wmo voor maatwerkvoorziening ondersteuning van de Gemeente Den Haag.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • Oldael kan u begeleiding (maatwerkvoorziening ondersteuning) bieden op basis van ‘zorg in natura’. Eventuele huishoudelijke verzorging kunt u bij Oldael inkopen met uw persoonsgebonden budget.

Bij zorg in natura kunt u alleen zorg ontvangen van zorgverleners die een contract hebben met uw gemeente. Welke zorg, hulp of ondersteuning u krijgt, hoeveel en hoelang u dat krijgt, bepaalt de gemeente. U maakt afspraken met de zorgverlener - in dit geval Oldael - over de manier waarop u de zorg of ondersteuning krijgt.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

U heeft een indicatie wijkverpleging via de wijkverpleegkundige plus een beschikking Wmo voor maatwerkvoorziening ondersteuning van de Gemeente Den Haag.

Uw mogelijkheden bij Oldael

 • Wijkverpleging is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt bij Oldael wonen en wijkverpleging ontvangen, via Oldael of via een andere zorgaanbieder die wijkverpleging aanbiedt.
 • Bij Oldael kunt u wijkverpleging ontvangen op basis van zorg in natura of (in uitzonderlijke gevallen) met een Persoonsgebonden budget (pgb). Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
 • U betaalt de huur en servicekosten, hotellerie en 24 uurs aanwezigheid van zorgmedewerkers en ongeplande zorg/alarmering uit eigen middelen.
 • Met uw Wmo-beschikking kan Oldael u begeleiding (maatwerkvoorziening ondersteuning) bieden op basis van ‘zorg in natura’. Eventuele huishoudelijke verzorging kunt u bij Oldael inkopen met uw (Wmo) persoonsgebonden budget.

Bij zorg in natura contracteert de zorgverzekeraar of gemeente (Wmo) de zorgverleners of ondersteuning. Ook regelt de zorgverzekeraar of gemeente de administratie daaromheen. En zij bepalen welke zorg of ondersteuning u krijgt, hoeveel en hoelang u dat krijgt. U maakt afspraken met de zorgverlener - in dit geval Oldael - over de manier waarop u de zorg of ondersteuning krijgt.

Klik hier voor een indruk van onze appartementen en aanleunwoningen. Voor de beschikbaarheid, kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur.


Maak een afspraak

De keuze is soms lastig, onze clientadviseur kan helpen!

Het is soms lastig wegwijs worden in de vele regelingen rondom wonen en zorg. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw specifieke situatie. Wat meespeelt zijn uw wensen, uw noden en de verschillende regelingen waar u een beroep op kunt doen. Onze cliëntadviseur licht u hierover graag persoonlijk voor. We helpen u zaken uit te zoeken en denken mee over de voor u meest ideale oplossing.

U heeft ook de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner te raadplegen. De cliëntondersteuner helpt u met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Voor langdurige zorg kunt u terecht bij MEE en Adviespunt Zorgbelang.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag