Oldael
Home Nieuws KICK: kracht in contact met kunst

KICK: kracht in contact met kunst

20 juli 2018

Mevr. Thea Giesen-Huijg, dochter van een bewoonster op de open afdeling op de 3e etage, heeft een KICK-pilot uitgevoerd met de bewoners van de betreffende afdeling.  De KICK vond op vrijwillige basis plaats in de huiskamer beneden. Op de 3e etage, de open afdeling, is het project KICK op 4 juli afgesloten met een expositie, met hapjes en muziek.

expositie KICK 

 Thea: “Als verse mantelzorger van een bewoner op de open afdeling 3e etage, vroeg ik mij af wat ik zou kunnen bijdragen aan zinvolle dagbesteding voor deze bewonersgroep. In mijn werkzame leven als gedragsdeskundige zowel in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als in de zorg voor volwassenen en ouderen met een beperking heb ik samen met een kunstzinnig therapeut een KICK-cursus ontwikkeld.  KICK staat voor Kracht in Contact met Kunst. Het leek ons een uitdaging om een KICK-pilot uit te voeren voor ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag.” U lees hier het verslag van Thea Giesen:   KICK Oldeslo pilot .

KICK

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag