Oldael

Klanttevredenheid

Tevreden cliënten. Daar werken we natuurlijk dagelijks aan en cliënten kunnen altijd hun wensen en ideeën bespreken met hun eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV). We vragen onze bewoners en hun mantelzorgers  regelmatig om onze zorg- en dienstverlening te beoordelen op Zorgkaart Nederland. We staan er altijd voor open onze zorg- en dienstverlening te verbeteren en meten de klanttevredenheid. Minimaal één keer per jaar verzorgen we een intern onderzoek via een enquête onder onze cliënten. Het opstellen van verbeterplannen doen we in dialoog met de cliëntenraad Oldeslo of Aelbrecht van Beijeren.

Verder is er een vertrouwens­persoon aanwezig voor cliënten. De lijntjes tussen organisatie en bewoners zijn bewust zo kort en open mogelijk.

Na haar verhuizing naar Oldeslo is mijn 96-jarige moeder helemaal opgefleurd. Ze genoot van de aandacht van de aardige verzorgsters en de gesprekken met medebewoners. Mijn advies: wacht niet te lang met verhuizen als je oud en kwetsbaar bent. Wij hadden deze stap achteraf gezien jaren eerder moeten zetten.

citaat van een familielid

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag