Oldael
Home Nieuws Kwaliteitsstandaard Levensvragen

Kwaliteitsstandaard Levensvragen

4 april 2016

kwaliteitsstandaard-levensvragenSinds december 2015 is de  Kwaliteitsstandaard Levensvragen 'officieel' ingesteld. Deze standaard  gaat in op het belang van omgaan met levensvragen van ouderen in de dagelijkse zorg en overstijgt de ziekte-specifieke standaarden.  De standaard geldt dus voor alle ouderen met een zorgindicatie, ongeacht de aandoening , beperking of ziekte.

De Kwaliteitsstandaard Levensvragen stelt dat goede en liefdevolle zorg gaat over ouderen het gevoel geven dat we (zorgmedewerkers) oog en oor hebben voor hoe het écht met hen gaat. Dat medewerkers weten wat belangrijk voor hen is en wat voor hen de dag de moeite waard maakt. Levensvragen moeten daarom onderdeel zijn van de dagelijkse zorg. U leest hier wat de nieuwe Kwaliteitsstandaard Levensvragen voor cliënten betekent.

Dit filmpje (4 minuten)  legt uit wat de kwaliteitsstandaard inhoudt.

Levensverhalen
Natuurlijk onderschrijft Oldael deze standaard en geven we hier op verschillende manieren invulling aan. Zo gaan we dit jaar als startpunt  van persoonlijke aandacht   de levensverhalen van onze cliënten opmaken. Van iedere cliënt wordt samen met familie en mantelzorger door middel van gesprekken achterhaald en vastgelegd hoe hun leven er uit heeft gezien.

Onze bestuurder Irenea Scholten lichtte het eerder al toe in de Seniorenspecial (pdf) van februari in de Scheveningsche Courant: ‘Verhalen vertellen ons niet alleen wie onze cliënten zijn, maar ook wie ze zijn geweest en wie ze zouden kunnen zijn. Ze geven een beeld van hun identiteit, hun belangrijkste levensdoelen en de factoren die zin geven aan hun leven. Met die kennis kunnen we in de zorg beter aansluiten op wat cliënten belangrijk vinden of wat hen gelukkig maakt’.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag