Oldael
Home Nieuws Laatste nieuws over coronavirus

Laatste nieuws over coronavirus

16 maart 2020

Zorg voor onze bewoners tijdens de COVID-19 uitbraak

De zorg voor onze bewoners kan niet op pauze gezet worden. Wij volgen de lijn van het RIVM en branchevereniging Actiz.

Indien er sprake is van besmetting bij een van de locaties

We doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden. Maar wat als blijkt dat er toch iemand is besmet?

Wat als een medewerker of vrijwilliger besmet blijkt te zijn

Medewerkers en vrijwilligers worden naar huis gestuurd als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten die acuut verergeren, koorts hebben, die rillerig zijn of ineens een griepgevoel hebben. Ze mogen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn.  Bij (mild) hoesten of neusverkoudheid blijven medewerkers gewoon werken en blijven met hun leidinggevende in contact. Wanneer zij 24 uur geen klachten meer hebben, worden ze niet meer beschouwd als besmettelijk. Vrijwilligers die geen risico willen nemen en liever niet komen kunnen zich afmelden bij de coördinator vrijwilligers.

Corona

Wat als een bewoner besmet blijkt te zijn

Wanneer op onze locatie sprake is van een besmetting bij een bewoner volgen wij de adviezen op van de GOHR (de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de RIVM.  

Geen corona-patiënten naar Oldael

Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar Oldael worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. (Bron: RIVM).

Bezoek

 Op dit moment is het belangrijk om zo min mogelijk verschillende mensen in Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren te laten komen vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners.

Algemene ruimten

De algemene ruimten (koffiekamer, huiskamers) zijn alleen nog toegankelijk voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en aanleunbewoners. Familie wordt verzocht met de bewoner naar diens kamer te gaan.

Familie en vrienden, mantelzorgers

Bezoek van familie  is belangrijk: onze bewoners varen wel bij het contact met hun naasten. Maar we moeten het aantal mensen uit veiligheidsoverwegingen beperken. Daarom maximeren we het bezoek tot 1 bezoeker per bewoner per dag.  Stemt u uw bezoekjes daarom met elkaar af. 

U wordt verzocht uw bezoek voorlopig uit te stellen wanneer u (lichte) symptomen heeft. Heeft u die, laat dan een ander familielid een bezoek brengen. 

  • Bezoek is mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur. 
  • Bezoek moet zich melden bij de receptioniste. 
  • Bezoek mag bij de bewoner op de kamer. 
  • Om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken laten we bezoekers niet in de koffiekamer en huiskamer toe zodat zij niet bij andere bewoners in de buurt komen. 
  • Bezoekers dienen zich aan de hygiënerichtlijnen te houden en niet door het huis te dwalen maar zich linea recta naar de kamer en na bezoek weer naar de uitgang te begeven. 
  • De MDO’s zullen telefonisch plaatsvinden.

Uitzonderingen

Indien de familie zwaarwegende redenen heeft om de bewoner te bezoeken met meer personen, dan dient contact gezocht te worden met het MT of de calamiteitendienst. Die zal beoordelen of we een uitzondering kunnen maken.

Wat familie kan doen om meer contact te hebben met hun naaste

Familie kan videoboodschappen opnemen, bellen, hun vertrouwde stem inspreken, kaartjes sturen, albums volplakken met foto’s van vroeger, bellen en skype ontmoetingen aangaan met hun naaste.

Overige bezoekers

Externe zorgverleners

Externe zorgverleners (kapper, pedicure, fysio, etc.) mogen vooralsnog het huis betreden. Zorgverleners met klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) moeten hun afspraken afzeggen. Zij hebben een meldingsplicht: wanneer ze in een huis zijn geweest waar besmetting met het coronavirus is, dan moeten zij dit melden. Bij betreding van het pand dienen zij zich te melden bij de receptie en hun telefoonnummer achterlaten zodat we ze kunnen afbellen indien nodig.

Bezoekers die komen voor activiteiten

Om verspreiding tegen te gaan zijn alle activiteiten (zoals concerten, kerkdiensten en optredens) waarin personen van buiten Oldael een rol spelen geannuleerd. Interne activiteiten met medewerkers en vrijwilligers gaan gewoon door mits zij geen klachten hebben die duiden op het coronavirus.

Leveranciers

Alle leveranciers die goederen afleveren moeten zich melden bij de receptie.

Rondleidingen

Rondleidingen zijn uitgesteld

Inhuizingen

Per situatie bekijken we of een inhuizing kan plaatsvinden.

Logeerkamer

De logeerkamers zijn tot nader order niet beschikbaar voor verhuur.

Buurtbewoners

De buurtbewoners die bij ons in de restaurants eten worden verzocht bij de receptie een koelversmaaltijd te bestellen. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag