Oldael
Home Nieuws  Maerlant-Lyceum adopteert Aelbrecht van Beijeren

 Maerlant-Lyceum adopteert Aelbrecht van Beijeren

22 december 2016

maerlant-avb2Het Maerlant-lyceum gaat in 2017 woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren geadopteren om contact tussen jong en oud actief te bevorderen tijdens het lesprogramma. Het Maerlant-lyceum sluit daarmee aan bij het initiatief van de Stichting Creatief Onderwijs dat het programma ´adopteer een verzorgingshuis heeft ontwikkeld.´ Eerder dit jaar had Oldeslo al de primeur toen het als eerste verzorgingshuis werd geadopteerd door de Vrije School.

Vooruitlopend op officiële adoptie werden de bewoners van Aelbrecht van Beijeren deze week bezocht door 22 leerlingen uit de 2 Gymnasium 1 klas. Zij kwamen helpen met het maken van Kerststukjes en samen met de bewoners Kerstliederen hebben gezongen. Jong en oud hebben een bijzonder geslaagde middag gehad. 

Komend jaar kan  woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren rekenen op regelmatig bezoekjes van leerlingen van het Maerlant-lyceum.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag