Oldael
Home Nieuws  Marjan Verschuure per 1 juni interim bestuurder Zorggroep Oldael

 Marjan Verschuure per 1 juni interim bestuurder Zorggroep Oldael

1 juni 2017


marjan-verschuureMarjan Verschuure volgt Irenea Scholten op als bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht, cliëntenraden   en vertegenwoordigers van de medewerkers waren unaniem in hun keuze voor Marjan. Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg, is dus bekend met organisaties als IGZ en HKZ én past met haar warme persoonlijkheid uitstekend bij de organisatie.  

Haar eerste indruk van Oldael?
"Het is een zeer hartelijke, warme organisatie. Ik ben er nu al trots  op dat ik hier mag werken."

Affiniteit met het vak

Marjan is van origine verpleegkundige. Dat zij een natuurlijke leider is blijkt uit het feit dat ze al sinds haar 23ste in een managementfunctie zit. Van manager groeide ze door naar directeur en nu is ze al negen jaar bestuurder.

Marjan: “Ik vind het belangrijk dat je als bestuurder affiniteit hebt met het vak. Als verpleegkundige heb ik zelf ‘met mijn voeten in de klei gestaan’. Ik wil nu graag mijn bestuurlijke ervaring inzetten voor de ouderenzorg.”

Veel respect en bewondering voor medewerkers in de ouderenzorg

De ouderenzorg is een nieuw werkterrein voor Marjan, maar ze ziet parallellen met haar vorige functies, waar ze bestuurder was bij instellingen in de forensische psychiatrische zorg (reclassering en TBS). 

“Net als voor medewerkers in de forensische GGZ, heb ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor de medewerkers in de ouderenzorg. Zij doen íedere dag weer enorm hun best om onze ouderen liefdevol te verzorgen, terwijl het geen gemakkelijk werk is en de ouderenzorg last heeft van een negatief imago. Andere overeenkomsten zijn dat we zowel in de forensische GGZ als in de ouderenzorg te maken hebben met een kwetsbare doelgroep en dat we grote veranderingen hebben meegemaakt als gevolg van  bezuinigingen vanuit de overheid.

Ik zie het als mijn opdracht, en dat is ook de opdracht die de Raad van Toezicht me heeft gegeven, om het leef- en werkplezier binnen Oldael te vergroten en een nog positiever imago te creëren voor de organisatie.”

Gevraagd of ze al een idee heeft hoe ze dat gaat aanpakken is ze helder: “De eerste twee weken heb ik gereserveerd om op alle afdelingen mee te lopen, zodat ik voeling krijg met wat er speelt en contact heb met zoveel mogelijk medewerkers. Ik zal verbinding zoeken met de werkvloer, vrijwilligers en natuurlijk de bewoners. Ik hou van korte lijnen en een open deur, zodat mensen makkelijk bij me binnen kunnen lopen.

Het werk is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar het kan wel ontzettend veel voldoening geven als je merkt dat wat je doet van grote waarde is voor je medemens. Dat het werk dus ook heel leuk is, mag meer onder de aandacht worden gebracht. Medewerkers én bewoners spelen daar een belangrijke rol in. Je mag best af en toe even mopperen als er iets tegen zit, maar we gaan vooral focussen op goede dingen en de rol die mensen zelf kunnen vervullen om die goede dingen tot stand te brengen. Dat betekent ook successen vieren, of ze nu groot zijn of klein.”

Maatschappelijk betrokken

Marjan woont in Rotterdam, is al 28 jaar gelukkig getrouwd met man Maurice en heeft drie zoons die inmiddels het huis uit zijn. Ze houdt van gezelligheid en lekker eten en doet in haar vrije tijd veel vrijwilligerswerk voor o.a. ‘oude wijken’ in Rotterdam en de kerk. 

Sleuteloverhandigen-Irenea-MarjanOp 31 mei overhandigde Irenea Scholten officieel de sleutel aan Marjan, die  als interim bestuurder is aangesteld tot het eind van het jaar.
Heeft u vragen voor haar? Stuur dan een mail naar verschuure@oldael.nl 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag