Oldael

Meer informatie: links en brochures

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Wanneer u in aanmerking komt voor de Wlz  dan heeft u wellicht behoefte aan meer informatie.  Als u interesse heeft in  de zorg die  bij Oldael geboden wordt, neemt u dan contact op met Marja de Graaf, onze cliëntadviseur. Haar contactgegevens vindt u rechts in het kader op deze pagina.

Waar kunt u terecht voor cliëntondersteuning?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de adviserend verpleegkundigen van CZ zorgkantoor. U kunt met uw vragen ook terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt:  MEE of Adviespunt Zorgbelang. U kunt  rechtstreeks contact met ze opnemen. 

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.  Zie ook op  www.cz.nl/zorgkantoor/advies

Brochures en leaflets

Bijlagen aangepaste algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Hier vindt u de    Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag