Oldael

Meer informatie: links en brochures

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Vragen over langdurige zorg vanuit de Wlz? Wij vertellen graag waar u terecht kunt.

Onze clientadviseur is het eerste aanspreekpunt als u bij ons komt wonen en dus ook bij het organiseren van uw zorg op dat moment. Zij kijkt samen met u welke zorg bij u past:  zorg van de instelling bij u thuis,  zorg in een instelling   of een  persoonsgebonden budget

Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een zorginstelling of wilt liever advies van iemand anders?Dan kunt u advies en hulp krijgen van een cliëntondersteuner .

Waar kunt u terecht?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij de adviserend verpleegkundigen van CZ zorgkantoor. Wilt u liever advies of hulp van een andere organisatie? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuners bij u in de buurt van MEE of Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u de hulp wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.  Zie ook op  www.cz.nl/zorgkantoor/advies

Begeleiding vanuit Oldael

Als u  liever of ook graag gebruik maakt van de begeleiding binnen zorggroep Oldael, dan staat onze cliëntadviseur u graag  terzijde bij de administratieve voorbereiding van uw Persoonsgebonden Budget. De kosten hiervoor zijn € 65,- per uur.

Brochures en leaflets

 

Bijlagen aangepaste algemene voorwaarden per 1 oktober 2018

Hier vindt u de    Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag