Oldael
Home Nieuws Meldt zelfzorggeneesmiddelen bij uw arts en apotheker

Meldt zelfzorggeneesmiddelen bij uw arts en apotheker

12 mei 2017

Deze oproep doet P.L.A. Fox,  (openbaar apotheker Apotheek Francken, lid Geneesmiddelen Commissie Oldael)

Zonder recept verkrijgbaar, maar niet persé onschuldig

Zelfzorggeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij apotheek, drogist of via “een praatje met een plaatje op internet”. Voedingssupplementen, vitaminen, plantaardige- of homeopathische-middelen, maag/darmmiddelen en pijnstillers zijn hier veel gebruikte voorbeelden van. Het vermoeden bestaat dat het gebruik van deze vrij verkrijgbare middelen niet altijd bekend is bij de behandelend arts, apotheker en zorg, omdat ze vaak als “onschuldig” worden gezien. Dat deze zelfzorggeneesmiddelen zonder recept verkrijgbaar zijn, wil niet zeggen dat ze “onschuldig” zijn, wat de individuele toepasbaarheid in relatie tot de medische behandeling, bijwerkingen en wisselwerking met andere geneesmiddelen betreft.

Daarbij kunnen de behandelend arts en apotheker in overleg met de cliënt,  de “zin of onzin” van het  gebruik van zelfzorggeneesmiddelen in relatie tot de individuele medische behandeling en medicatie in het juiste perspectief plaatsen en daarover adviseren.

Gebruik niet op eigen initiatief zelfzorgmedicatie, maar overleg dit eerst met uw apotheker of huisarts

Daarom met klem de oproep om, wanneer u uw medicatievoorziening heeft toevertrouwd aan de zorg van Oldael, niet op eigen initiatief zelfzorgmedicatie te gebruiken, maar dit met de arts of apotheker te bespreken. De zorgverleners van Oldael mogen u dan ook niet zonder voorschrift van een arts zelfzorgmiddelen toedienen.

Ook wanneer u zelfstandig voor uw medicatie zorg draagt, is het advies u zo goed en professioneel mogelijk te laten informeren over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen en of deze in uw specifieke situatie toepasbaar zijn.
De apotheker is u daarbij graag van dienst.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag