Oldael
Home Nieuws Ministerie van VWS op werkbezoek in Oldeslo

Ministerie van VWS op werkbezoek in Oldeslo

27 juli 2018

Beleidsmedewerkers VWS in gesprek met zorgmedewerkers Oldael

Op woensdag 18 juli 2018 brachten beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan Oldeslo. Dit werkbezoek was op initiatief van dhr. Anno Pomp. Pomp is als coördinator strategie verbonden aan het project 'Waardigheid en trots' waar Oldael aan deelneemt. Tijdens het werkbezoek werd gesproken over dit project en over de kwaliteit van de zorg in de praktijk. VWS om

Ministerie van VWS met Oldael en coaches Waardigheid en trots om tafel

Het gezelschap van VWS bestond uit zeven medewerkers met een adviserende functie op het ministerie. Elke adviseur heeft een eigen aandachtsgebied zoals curatieve zorg, volksgezondheid en ethiek. Zij adviseren aan de minister en de directeur-generaal. Naast Oldael-bestuurder Marcel Verboom schoven ook specifiek de Oldael-coaches van Waardigheid en trots aan: Henk-Jan Tromp en Anne-Mieke den Ouden. Tijdens het werkbezoek gaven zij een terugkoppeling van hun ervaringen met Oldael.

Complexere zorgvragen

Er ontstonden interessante discussies. Aan de ene kant is vanachter het bureau beleid ontwikkeld, en dat beleid is gebaseerd op een schaarste-model. Terwijl Oldael in oorsprong een klassiek woon-zorgcentrum is dat in de praktijk -vooral de laatste jaren- voor de opgave staat om bewoners met steeds complexere zorgvragen te verzorgen.

Personeelstekorten in de zorg en mondige familie

Daarnaast heeft Oldael te maken met enerzijds zeer betrokken en mondige familieleden van bewoners en anderzijds personeelstekorten door de krapte op de veranderende arbeidsmarkt. Kortom, een interessante dynamische omgeving waarin de beleidsmakers oprecht geïnteresseerd waren. Ook de zorgmedewerkers zelf gingen het gesprek aan met VWS. Teamleider Engela Senff en medewerkers Nelleke de Jager en Elisabeth Oskam deelden hun ervaringen uit de praktijk en vertelden over de aanpak van persoonsgerichte zorg. Zij wisten te melden dat de formatie weer op volle sterkte is dankzij de extra beschikbaar gestelde middelen.

Oldael in de toekomst

Op de vraag hoe Oldael de toekomst ziet, luidt het antwoord dat we júist als relatief kleine organisatie de kracht hebben om makkelijk te kunnen schakelen. De bestuurder schuift regelmatig aan tijdens een overdracht en hoort waar medewerkers tegenaanlopen. We zijn als kleine organisatie uiterst wendbaar en oplossingsgericht. Natuurlijk is klein ook kwetsbaar, qua kennis. Daarom nemen we deel aan een lerend netwerk van andere kleine organisaties en zoeken we naar een optimale vorm van de ondersteunende diensten. Oldael heeft als doel gesteld om een permanente kwaliteitsverbetering met elkaar door te blijven voeren. We geloven hierin en werken eraan.

De praktijk van omschakeling verzorging naar verpleging

Ten slotte kregen de medewerkers van VWS een rondleiding in het huis waaronder op de gesloten afdeling Facet. Zo konden zij in de praktijk zien wat de omschakeling van het verzorgingshuis naar het verpleeghuis nu betekent. De medewerkers vertelden over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. En de praktische knelpunten waar je tegenaan loopt, zoals een lift waar geen bed in past. Of het bouwbeleid van een gemeente waardoor je verbouwing vertraging oploopt.

Kwaliteitsplan

Voor Oldael ligt nu de uitdaging om voor komend jaar te komen met een gedegen kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan gaan we samen met medewerkers maken in september tijdens een paar bijeenkomsten. Daarbij nodigen we ook de cliëntenraad en de raad van toezicht uit om een zo breed mogelijk gedragen plan te maken. Het kwaliteitsplan moet van de organisatie zelf zijn en door alle medewerkers gedragen worden. Het dient tevens voor de borging van alle positieve veranderingen die zijn ingezet in het kader van het project ‘Waardigheid en trots’.

Oldael zal kwaliteitsplan in oktober presenteren aan VWS

De afgevaardigden van het Ministerie hebben Oldael uitgenodigd om het kwaliteitsplan 2019 in oktober 2018 te komen presenteren op het Ministerie. Oldael heeft deze uitnodiging met beide handen aangenomen.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag