Oldael
Home Nieuws Muziek en ouderen met dementie 

Muziek en ouderen met dementie 

12 april 2016

Elke woensdagmiddag maken bewoners  op de afdeling Facet muziek onder begeleiding van Ilona van Voorst van Stichting Steunfonds Oldeslo en de activiteitenbegeleider  op Facet, Martin van Sas. Ook wordt er meegezongen op liederen zoals ‘Tulpen van Amsterdam’, ‘Ons Bootje’ en ‘I like the flowers’.

Dit doen ze in het kader van het onderzoek van Vera Horak, student Psychologie aan de Open Universiteit, naar de invloed van muziek bij ouderen met dementie.

Vera: "Ouderen met dementie zijn vaak in zichzelf gekeerd, sociaal afgesloten. Door muziek te maken en hen meer te betrekken bij het maken en het luisteren van muziek, kan er gekeken worden of de bewoners zichzelf herkennen in de muziek en daardoor meer contact kunnen maken met anderen."

Tot nu zijn de reacties van bewoners positief! Vera blijft ook de komende periode onderzoek doen en Martin van Sas zal de sessies blijven begeleiden.

Een kleine sfeerimpressie:

Muziek-Oldael-facet1Muziek-Oldael-facet2
 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag