Oldael
Home Nieuws Nieuw lid voor cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Nieuw lid voor cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

19 april 2018

De cliëntenraad van Huize Aelbrecht van Beijeren maakt bekend dat per 10 april j.l. dhr. A(rend) van der Plas, door de bestuurder van Oldael benoemd, tot de cliëntenraad van Aelbrecht van Beijeren is toegetreden. Het zal voor zich spreken dat de cliëntenraad van Aelbrecht van Beijeren de komst van dhr. van der Plas zeer toejuicht en de raad is er van overtuigd dat hij aan de belangenbehartiging van de bewoners van Aelbrecht van Beijeren een waardevolle bijdrage kan leveren.

Achtergrond van dhr. van der Plas

Als contactpersoon voor zijn schoonmoeder (sinds november 2017 bewoner van Aelbrecht) is  dhr. van der Plas met grote regelmaat te vinden binnen de muren van Aelbrecht van Beijeren. 

 Dhr. van der Plas beschikt over een brede bestuurservaring en was al in zijn studententijd, als bestuursvrijwilliger bij het Rode Kruis en later binnen de NVAB (de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) actief. 

Affiniteit met zorg

Hij is van huis uit bedrijfsarts (niet meer praktiserend) en ook actief binnen een VvE. Als bedrijfsarts heeft dhr. van der Plas vele jaren het personeel van ’s Heerenloo West , locatie Westerhonk en locatie Willem van den Bergh (zie   sheerenloo.nl) begeleid.  Ook is dhr. van der Plas actief geweest bij de BaGD (de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor Leiden e.o.) Binnen zijn werkzaamheden waren er dus voldoende en diverse raakvlakken met de zorg.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag