Oldael
Home Nieuws Nieuwe klachtenwet (Wkkgz) 

Nieuwe klachtenwet (Wkkgz) 

3 februari 2016

Wkkgz klachtenwet Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Wkkgz Klachtenwet 2
Deze wet dient te waarborgen dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.
De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Klik op de 'infographics' (informatieplaatjes) hiernaast om ze groter in beeld te bekijken. U vindt hier een overzicht van de nieuwe verplichtingen Wkkgz waar zorgaanbieders aan moeten voldoen.

Tot 1 januari 2017 hebben zorgaanbieders de tijd om hun klachten- en geschillenregelingen in lijn te brengen met de nieuwe klachtenwet. Ook Zorggroep Oldael zal in de loop van 2016 invulling geven aan deze nieuwe wet. Hierbij zullen de cliëntenraden Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren namens de cliënten bij worden betrokken. Via onze website houden we u op de hoogte van de vorderingen.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag