Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

Zorggroep Oldael reserveert plek LOC Project: Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
18 augustus 2016
RadicaleVernieuwing

Binnen Zorggroep Oldael zijn we dit jaar gestart met radicale veranderingen in de relatie tussen onze cliënten, hun mantelzorgers en onze medewerkers. De eigen regie van de cliënt, betrokkenheid van de mantelzorger, een zinvolle dagbesteding en de samenwerking  staan hierbij centraal. We willen met de cliënt en zijn/haar mantelzorger werken in plaats van voor hen. Zo'n cultuurverandering gaat niet vanzelf en vraagt van iedereen creativiteit, veerkracht en naastenliefde. 

lees verder
Oldeslo krijgt bezoek van een getalenteerd kunstenaar
11 augustus 2016
verf

Oldeslo krijgt in de week van 22 augustus bezoek van een getalenteerd kunstenaar,  Serge Verheugen. Serge weet op een bijzondere manier mensen op het doek vast te leggen. In een sessie van 4 uur gaat Serge een gesprek aan en al pratende schetst hij het portret op het doek. Tijdens de schildersessie wordt letterlijk de...

lees verder
Tussen ziekenhuis en thuis
9 augustus 2016
geld

Steeds meer kwetsbare ouderen verblijven noodgedwongen in het ziekenhuis. Er is te weinig zorg geregeld voor zieke ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar medisch gezien ook niet in het ziekenhuis horen.    Om te dit te voorkomen, heeft Staatssecretaris Van Rijn (VWS) 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

lees verder
 Werken vanuit de relatie
7 augustus 2016
relatie

Ieder jaar  rond deze tijd evalueren we of we met onze plannen op de goede weg zitten en de afgesproken resultaten halen. Daarbij krijgen de kaders voor 2017 vorm en inhoud. Een ding is zeker: de ingeslagen weg met meer aandacht voor de relatie tussen de cliënt, zijn/haar mantelzorgers en Oldael houden we vast. 

lees verder
 Top 3 genormeerde Beste Werkgevers 2016 in de zorg bekend
5 augustus 2016
bestewerkgevers-share

 Zorggroep Oldael scoort boven het gemiddelde in de benchmark met Medewerkers Tevredenheid. Effectory en Intermediar hebben dit jaar voor de 16de   keer het Beste Werkgeversonderzoek uitgevoerd.  Oldael  hoort  bij de groep 'bovengemiddeld'.

lees verder
Jaarlijkse zomerspelen 
2 augustus 2016
zomerspelen 2016

De zomerspelen waren ook dit jaar weer een  groot succes. Er werd gedamd, gejeudebouled, gebald, met ringen gegooid, gelachen, gedronken en lekker gegeten. Kortom het was weer feest… 

lees verder
IGZ lijst blijkt ‘storm in een glas water’ 
21 juli 2016
Depositphotos_39514821_original

In acht van de elf verpleeghuizen op een zwarte lijst van staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA), was de zorg al sterk verbeterd op het moment van publicatie van de lijst. Dit blijkt uit recente inspectierapporten en brieven die NRC heeft ingezien.

lees verder
Save the date!
8 juli 2016
Oldeslo 55 jaar

Zet het alvast in uw agenda! De hele week van 11 t/m 16 september staat in het teken van het 55 jarig bestaan van Oldeslo. Op 16 september 2016 bestaat woonzorgcentrum Oldeslo 55 jaar. Een mooie gelegenheid om bij stil te staan. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waar bewoners, familieleden, medewerkers en ook wijkbewoners...

lees verder
 Oldael-enquête: omdat uw mening waardevol is
28 juni 2016
questionnaire

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze service- en dienstverlening is voor Zorggroep Oldael belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening waardevol voor Oldael. Daarom nodigen wij u graag uit deel te nemen aan de Oldael-enquête betreffende de cliënttevredenheid. Op deze manier hopen wij aangrijpingspunten te krijgen...

lees verder
 Overzicht managementteam Zorggroep Oldael
27 juni 2016
logo vlinder

Bij Zorggroep Oldael wordt er voortdurend gewerkt aan de verbetering van de zorg en dienstverlening. Om ons werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben we goede ondersteuning nodig.  In de afgelopen maanden hebben we daarom ons team versterkt met nieuwe teamleiders voor Aelbrecht van Beijeren en voor Oldeslo. Ook hebben we in ons...

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag