Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

Eerste spiegelgesprek positief ervaren 
23 februari 2016
feedback

Vorige week donderdag 18 februari vond het eerste spiegelgesprek plaats voor de teams van de derde etage in Oldeslo. Mantelzorgers waren aanwezig om namens hun familieleden hun ervaring te delen met de zorg- en dienstverlening door de teams. Een kort verslag:Het spiegelgesprek ging positief van start met wat er nu goed gaat. Na het geven...

lees verder
Pgb nu wettelijk geregeld in Zorgverzekeringswet
22 februari 2016
Zvw

Sinds 2015 is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) via de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringwet = Zvw) te krijgen voor verpleging en/of verzorging. In navolging van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg, heeft de Tweede Kamer vorige week ingestemd om het recht op een pgb ook in de Zvw vast te leggen....

lees verder
Cliënten als ervaringsdeskundigen in spiegelgesprekken 
17 februari 2016
spiegelgesprek

Zorggroep Oldael gaat van start met spiegelgesprekken met de cliënten en hun familieleden van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.In een spiegelgesprek zijn zorgmedewerkers de toehoorders. Cliënten en familieleden geven feedback op hoe zij de zorg, bejegening en dienstverlening ervaren. Het doel is om de cliëntvriendelijkheid te verbeteren."We krijgen als het ware 'een spiegel voor', rechtstreeks...

lees verder
55 jaar Oldeslo
9 februari 2016
55_jaar_jubileum

Op 16 september 2016 is het precies 55 jaar geleden dat Oldeslo haar deuren opende. Dit jubileum laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. De week van 11 t/m 16 september 2016 is omgedoopt tot feestweek met elke dag een aantrekkelijk programma of activiteit.Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers, Doopsgezinden, maar ook wijkbewoners en natuurlijk onze locatie...

lees verder
Nieuwe medewerker Planner
8 februari 2016
Marieke_Molenaar

Op 1 februari 2016 is Marieke Molenaar gestart als Planner bij Zorggroep Oldael. Zij gaat alle roosters van de verschillende afdelingen verzorgen. Van de zorgteams, maar ook van het gastteam, de keuken, huishoudelijke dienst, enz. Marieke merkt nu al dat collega's blij zijn met haar komst. Met haar komst worden de teamleiders ontlast. Marieke kan...

lees verder
Nieuwe klachtenwet (Wkkgz) 
3 februari 2016
wkkgz

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet dient te waarborgen dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.Klik...

lees verder
Dementie: opties voor een waardig en pijnloos levenseinde (?) 
28 januari 2016
nrc

Vorige maand publiceerde het ministerie van Volksgezondheid een verduidelijking van de euthanasiewet uit 2002. In deze handreiking staat dat artsen ook zonder mondelinge toestemming van een dementerende in sommige gevallen mogen overgaan tot euthanasie.  NRC wijdde vandaag twee artikelen aan het onderwerp dementie en de opties voor een menswaardig en pijnloos levenseinde.  'Artsen: denk bij...

lees verder
Teamleider Wonen & Service
25 januari 2016
Huib-van-der-Velde

Sinds 22 januari 2016 is Huib van der Velde gestart als Teamleider Wonen en Service in Oldeslo. Huib was al werkzaam als projectmedewerker bij Oldeslo. Daarvoor was hij werkzaam in de bank- en verzekeringswereld als teamleider, onder andere voor klantenservice en een callcenter. Totdat hij de overstap maakte naar Zorggroep Oldael werkte Huib als communicatieadviseur.De...

lees verder
Tovertafel voor bewoners Oldeslo
22 januari 2016
tovertafel

Vanaf begin februari krijgen bewoners van Oldeslo een tovertafel! “We zijn heel dankbaar dat Steunfonds Oldeslo de aanschaf van de tovertafel mogelijk heeft gemaakt.”, vertelt Marjolein Kalkers, locatiemanager Oldeslo. Een tovertafel is een kastje dat boven een willekeurige eettafel hangt en dat beelden zoals visjes, vlinders, of herfstblaadjes op de tafel projecteert. Een infrarood sensor...

lees verder
Tips & inspiratie
19 januari 2016
eZinZorg

E-Zin & ZorgKent u het online informatie en inspiratie magazine E-Zin & Zorg al? Dit digitale magazine vertelt verhalen uit de zorg, met foto's, films en interviews met zorgprofessionals, vrijwilligers en managers. Het magazine verschijnt 5x per jaar. Op de website van Actiz kunt u zich aanmelden voor dit magazine. U vindt er ook een...

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag