Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

Extra middelen zinvolle daginvulling en deskundig personeel 
6 maart 2016
waardigheidentrots

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben eind vorig jaar afspraken gemaakt om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor kwaliteitsverbetering  bij zorgaanbieders. Voor de periode 2016 tot en met 2020 moeten deze middelen worden  ingezet voor zinvolle daginvulling en  het opleiden van personeel.  In 2016 gaat het om een bedrag van €...

lees verder
Nieuwe verpleegkundige in Oldeslo
29 februari 2016
Juleysa_Ernestina

Sinds 1 februari werkt Jueysa Ernestina als verpleegkundige op de derde verdieping van Oldeslo.Juleysa komt uit Curacao en heeft daar haar opleiding tot algemeen verpleegkundige niveau 4 afgerond. Daarna heeft ze  13 jaren in ziekenhuizen gewerkt. In het jaar 2013 is ze met haar gezin naar Nederland gekomen, vooral vanwege de opleidingsmogelijkheden voor haar kinderen.In...

lees verder
Nieuwe cliëntadviseur
25 februari 2016
Judith_van_de_Graaf

De telefoon staat nooit lang stil bij Judith van de Graaf, de nieuwe cliëntadviseur van Zorggroep Oldael. Sinds haar indiensttreding op 1 februari heeft ze al veel aanvragen gehad van potentiële nieuwe cliënten. Dit betreft aanvragen voor particulier wonen, wonen met een indicatie, maar ook de aanleunwoningen van Oldael zijn erg in trek.Als cliëntadviseur leidt...

lees verder
Eerste spiegelgesprek positief ervaren 
23 februari 2016
feedback

Vorige week donderdag 18 februari vond het eerste spiegelgesprek plaats voor de teams van de derde etage in Oldeslo. Mantelzorgers waren aanwezig om namens hun familieleden hun ervaring te delen met de zorg- en dienstverlening door de teams. Een kort verslag:Het spiegelgesprek ging positief van start met wat er nu goed gaat. Na het geven...

lees verder
Pgb nu wettelijk geregeld in Zorgverzekeringswet
22 februari 2016
Zvw

Sinds 2015 is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) via de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringwet = Zvw) te krijgen voor verpleging en/of verzorging. In navolging van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg, heeft de Tweede Kamer vorige week ingestemd om het recht op een pgb ook in de Zvw vast te leggen....

lees verder
Cliënten als ervaringsdeskundigen in spiegelgesprekken 
17 februari 2016
spiegelgesprek

Zorggroep Oldael gaat van start met spiegelgesprekken met de cliënten en hun familieleden van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.In een spiegelgesprek zijn zorgmedewerkers de toehoorders. Cliënten en familieleden geven feedback op hoe zij de zorg, bejegening en dienstverlening ervaren. Het doel is om de cliëntvriendelijkheid te verbeteren."We krijgen als het ware 'een spiegel voor', rechtstreeks...

lees verder
55 jaar Oldeslo
9 februari 2016
55_jaar_jubileum

Op 16 september 2016 is het precies 55 jaar geleden dat Oldeslo haar deuren opende. Dit jubileum laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. De week van 11 t/m 16 september 2016 is omgedoopt tot feestweek met elke dag een aantrekkelijk programma of activiteit.Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers, Doopsgezinden, maar ook wijkbewoners en natuurlijk onze locatie...

lees verder
Nieuwe medewerker Planner
8 februari 2016
Marieke_Molenaar

Op 1 februari 2016 is Marieke Molenaar gestart als Planner bij Zorggroep Oldael. Zij gaat alle roosters van de verschillende afdelingen verzorgen. Van de zorgteams, maar ook van het gastteam, de keuken, huishoudelijke dienst, enz. Marieke merkt nu al dat collega's blij zijn met haar komst. Met haar komst worden de teamleiders ontlast. Marieke kan...

lees verder
Nieuwe klachtenwet (Wkkgz) 
3 februari 2016
wkkgz

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet dient te waarborgen dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.Klik...

lees verder
Dementie: opties voor een waardig en pijnloos levenseinde (?) 
28 januari 2016
nrc

Vorige maand publiceerde het ministerie van Volksgezondheid een verduidelijking van de euthanasiewet uit 2002. In deze handreiking staat dat artsen ook zonder mondelinge toestemming van een dementerende in sommige gevallen mogen overgaan tot euthanasie.  NRC wijdde vandaag twee artikelen aan het onderwerp dementie en de opties voor een menswaardig en pijnloos levenseinde.  'Artsen: denk bij...

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag