Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

Zaterdag 19 maart Open dag bij Oldael
14 maart 2016
logo_WZW

Deze week is de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Op zaterdag 19 maart bent  u van harte welkom  om kennis te maken  en de sfeer te proeven bij  Oldael.  Onder het genot van een  drankje beantwoordt onze cliëntadviseur   graag uw vragen en  kunt u ook een appartement bezichtigen.  In Oldeslo bent u welkom van...

lees verder
Project Welzijn & Zorg
14 maart 2016
zorg-en-welzijn

Welzijn staat bij Zorggroep Oldael hoog in het vaandel. Natuurlijk is goede zorg een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons werk, maar het is bij lange na niet voldoende voor menselijk geluk. Eind september vorig jaar is daarom binnen Oldael een project 'Welzijn & Zorg' gestart. In dit project stond het vormgeven en invullen van de...

lees verder
Facet weer fris in de verf, bedankt! 
12 maart 2016
verf-kwast-verven

In het kader van NL Doet. stonden tien man/vrouw vrijwillig op  de zaterdagochtend 9:00 uur klaar om de afdeling Facet te verven. Ook onze bestuurder, Irenea Scholten, kwam een handje helpen. Na een kop koffie werd de klus efficiënt en vakkundig aangepakt. Afplakken, randjes verven en daarna de grote vlakken sauzen.  Twee uur later hadden...

lees verder
NLdoet: kom klussen bij ‘Facet’!
10 maart 2016
NLdoet

Update 11 maart - oproep aan vrijwilligers op Den Haag FM én  TV: --------Vrijdag  11 maart is onze collega Gerda Dik, teamleider derde etage, te gast bij  Den Haag FM. In het kader van NLdoet.  roept Gerda vrijwilligers dan op om ons a.s. zaterdag 12 maart te komen helpen bij het opfrissen van de afdeling...

lees verder
Extra middelen zinvolle daginvulling en deskundig personeel 
6 maart 2016
waardigheidentrots

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben eind vorig jaar afspraken gemaakt om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor kwaliteitsverbetering  bij zorgaanbieders. Voor de periode 2016 tot en met 2020 moeten deze middelen worden  ingezet voor zinvolle daginvulling en  het opleiden van personeel.  In 2016 gaat het om een bedrag van €...

lees verder
Nieuwe verpleegkundige in Oldeslo
29 februari 2016
Juleysa_Ernestina

Sinds 1 februari werkt Jueysa Ernestina als verpleegkundige op de derde verdieping van Oldeslo.Juleysa komt uit Curacao en heeft daar haar opleiding tot algemeen verpleegkundige niveau 4 afgerond. Daarna heeft ze  13 jaren in ziekenhuizen gewerkt. In het jaar 2013 is ze met haar gezin naar Nederland gekomen, vooral vanwege de opleidingsmogelijkheden voor haar kinderen.In...

lees verder
Nieuwe cliëntadviseur
25 februari 2016
Judith_van_de_Graaf

De telefoon staat nooit lang stil bij Judith van de Graaf, de nieuwe cliëntadviseur van Zorggroep Oldael. Sinds haar indiensttreding op 1 februari heeft ze al veel aanvragen gehad van potentiële nieuwe cliënten. Dit betreft aanvragen voor particulier wonen, wonen met een indicatie, maar ook de aanleunwoningen van Oldael zijn erg in trek.Als cliëntadviseur leidt...

lees verder
Eerste spiegelgesprek positief ervaren 
23 februari 2016
feedback

Vorige week donderdag 18 februari vond het eerste spiegelgesprek plaats voor de teams van de derde etage in Oldeslo. Mantelzorgers waren aanwezig om namens hun familieleden hun ervaring te delen met de zorg- en dienstverlening door de teams. Een kort verslag:Het spiegelgesprek ging positief van start met wat er nu goed gaat. Na het geven...

lees verder
Pgb nu wettelijk geregeld in Zorgverzekeringswet
22 februari 2016
Zvw

Sinds 2015 is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) via de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringwet = Zvw) te krijgen voor verpleging en/of verzorging. In navolging van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg, heeft de Tweede Kamer vorige week ingestemd om het recht op een pgb ook in de Zvw vast te leggen....

lees verder
Cliënten als ervaringsdeskundigen in spiegelgesprekken 
17 februari 2016
spiegelgesprek

Zorggroep Oldael gaat van start met spiegelgesprekken met de cliënten en hun familieleden van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.In een spiegelgesprek zijn zorgmedewerkers de toehoorders. Cliënten en familieleden geven feedback op hoe zij de zorg, bejegening en dienstverlening ervaren. Het doel is om de cliëntvriendelijkheid te verbeteren."We krijgen als het ware 'een spiegel voor', rechtstreeks...

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag