Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

It giet oan! Elstedentocht in Aelbrecht van Beijeren
5 maart 2019
kop snert

Op dinsdag 5 maart organiseerde Aelbrecht van Beijeren een alternatieve Elfstedentocht voor de bewoners. Het huis brengt met deze Elfstedentocht een stuk winterse  nostalgie terug. De bewoners genoten van het evenement. 

lees verder
 Keuken Oldeslo in Top 10 HACCP-audits
18 januari 2019
Keuken Oldeslo

 In het vierde kwartaal van 2018 stond de keuken van Zorggroep Oldael met een 9,4 op de 4e plaats in de Top 10 HACCP-audits! Aan de hand van een uitgebreide checklist voert één van de consultants een HACCP-audit in een keuken of restaurant uit. Vervolgens worden er punten toegekend aan alle deelprocessen .

lees verder
Nationaal Ouderenfonds trakteert ouderen op gratis kerstdiner in Madurodam
18 december 2018
etentje ouderenfonds-kerst

Het Nationaal Ouderenfonds trakteerde maandagavond 100 ouderen in Den Haag op een gratis kerstdiner. Ze werden bediend door jongeren die vervolgens ook aan tafel kwamen voor een gezellig praatje. Onder de genodigden bevonden zich ook 7 bewoners van Aelbrecht van Beijeren.

lees verder
 Waardigheid en trots, goed op weg binnen Oldael
7 december 2018
Waardigheid en trots

Zorggroep Oldael neemt deel aan het overheidsprogramma Waardigheid en trots. Samen met coaches Anne-Mieke den Ouden en Henk-Jan Tromp werken we aan het verhogen van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.  Met ondersteuning van het programma zijn we sinds juli 2017 bezig het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te implementeren binnen Oldael. 

lees verder
 Implementatie persoonsgerichte zorg d.m.v. de Brein Omgeving Methodiek™
7 december 2018
bom

Wanneer mensen bij Oldael  komen wonen hebben zij van tevoren niet bedacht dat ze deze periode in hun leven met zoveel mensen moeten delen.  Samen proberen we het wonen binnen Oldael zo optimaal mogelijk te maken. Daarom zetten we in op Persoonsgerichte zorg.

lees verder
 Oud voorzitter Raad van Toezicht Rob Dalmijn overleden
22 oktober 2018
rob dalmijn

 Zaterdag 20 oktober j.l. werden wij opgeschrikt door het treurige bericht van overlijden van de oud-voorzitter van onze Raad van Toezicht, de heer Rob Dalmijn.  Met wijsheid en enthousiasme heeft hij zich gedurende een aantal jaren met hart en ziel ingezet voor onze organisatie. Met krachtig leiderschap wist hij Oldael door moeilijke tijden te loodsen.

lees verder
 Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT
28 september 2018
afb Alg Voorw

ActiZ heeft in samenwerking met BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland de tweezijdige algemene voorwaarden aangepast. De leden van ActiZ hebben hiermee ingestemd.  De nieuwe algemene voorwaarden  gelden per 1 oktober 2018 als lidmaatschapsverplichting bij ActiZ, dus ook voor cliënten van Oldael.  De administratieve lasten zullen hierdoor verminderen.

lees verder
  Restauratiewerkzaamheden klokkentoren kapel Oldeslo
31 augustus 2018
kapel Oldeslo

De klokkentoren van de kapel van Oldeslo  dient te worden gerestaureerd;   er is betonrot geconstateerd. Op initiatief van de doopsgezinde kerk zal deze worden gerestaureerd. Binnenkort wordt gestart met de restauratie. 

De kapel staat al in de steigers. De doopsgezinde kerk en Steunstichting Oldeslo geven hiervoor een forse bijdrage. 

lees verder
Zinvol contact maken met ouderen met dementie
16 augustus 2018
toolbox jpg

Ouderen met dementie hebben behoefte aan zinvol contact. Familieleden en vrijwilligers voelen zich soms onzeker hóe ze dat het beste kunnen doen. De gratis toolbox helpt zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers met tips en ideeën om zinvolle activiteiten te ondernemen.   Download de   Toolbox Betekenisvol Contact. Bron: Zorgvoorbeter.nl

lees verder
Inspiratie voor mantelzorgers
15 augustus 2018
inspiratiegids

Op de website  Zorgvoorbeter.nl   vond ik inspiratie voor mantelzorgers.  De top 10 Gouden tips trok mijn aandacht.  Maar toen ik verder las, vond ik nog 2 inspirerende gidsen, samengesteld door het Radboud UMC.  Te mooi om niet te delen. Ik hoop dat u er iets aan hebt. U kunt ze hier downloaden.   

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag