Oldael
Nieuws

Nieuws van Zorggroep Oldael

 Oud voorzitter Raad van Toezicht Rob Dalmijn overleden
22 oktober 2018
rob dalmijn

 Zaterdag 20 oktober j.l. werden wij opgeschrikt door het treurige bericht van overlijden van de oud-voorzitter van onze Raad van Toezicht, de heer Rob Dalmijn.  Met wijsheid en enthousiasme heeft hij zich gedurende een aantal jaren met hart en ziel ingezet voor onze organisatie. Met krachtig leiderschap wist hij Oldael door moeilijke tijden te loodsen.

lees verder
 Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT
28 september 2018
afb Alg Voorw

ActiZ heeft in samenwerking met BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland de tweezijdige algemene voorwaarden aangepast. De leden van ActiZ hebben hiermee ingestemd.  De nieuwe algemene voorwaarden  gelden per 1 oktober 2018 als lidmaatschapsverplichting bij ActiZ, dus ook voor cliënten van Oldael.  De administratieve lasten zullen hierdoor verminderen.

lees verder
  Restauratiewerkzaamheden klokkentoren kapel Oldeslo
31 augustus 2018
kapel Oldeslo

De klokkentoren van de kapel van Oldeslo  dient te worden gerestaureerd;   er is betonrot geconstateerd. Op initiatief van de doopsgezinde kerk zal deze worden gerestaureerd. Binnenkort wordt gestart met de restauratie. 

De kapel staat al in de steigers. De doopsgezinde kerk en Steunstichting Oldeslo geven hiervoor een forse bijdrage. 

lees verder
Zinvol contact maken met ouderen met dementie
16 augustus 2018
toolbox jpg

Ouderen met dementie hebben behoefte aan zinvol contact. Familieleden en vrijwilligers voelen zich soms onzeker hóe ze dat het beste kunnen doen. De gratis toolbox helpt zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers met tips en ideeën om zinvolle activiteiten te ondernemen.   Download de   Toolbox Betekenisvol Contact. Bron: Zorgvoorbeter.nl

lees verder
Inspiratie voor mantelzorgers
15 augustus 2018
inspiratiegids

Op de website  Zorgvoorbeter.nl   vond ik inspiratie voor mantelzorgers.  De top 10 Gouden tips trok mijn aandacht.  Maar toen ik verder las, vond ik nog 2 inspirerende gidsen, samengesteld door het Radboud UMC.  Te mooi om niet te delen. Ik hoop dat u er iets aan hebt. U kunt ze hier downloaden.   

lees verder
Oldael neemt deel aan lerend netwerk
27 juli 2018
Lerend netwerk

Oldael heeft als relatief kleine organisatie de kracht om makkelijk te kunnen schakelen. We zijn met twee vestigingen uiterst wendbaar en oplossingsgericht.  

Natuurlijk is klein ook kwetsbaar, qua kennis en schaalvoordelen. Daarom nemen we deel aan een lerend netwerk van andere kleine organisaties uit de regio en blijven we zoeken naar een...

lees verder
Ministerie van VWS op werkbezoek in Oldeslo
27 juli 2018
gebouw-vws_5

Beleidsmedewerkers VWS in gesprek met zorgmedewerkers Oldael.

 Op woensdag 18 juli 2018 brachten beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan Oldeslo. Dit werkbezoek was op initiatief van dhr. Anno Pomp. Pomp is als coördinator strategie verbonden aan het project 'Waardigheid en trots' waar Oldael aan deelneemt. Tijdens het werkbezoek...

lees verder
  Oldael traint medewerkers volgens de Brein Omgeving Methodiek™
24 juli 2018
bom

Samen proberen we het wonen binnen Oldael zo optimaal mogelijk te maken. Dat doen we door in te zetten op Persoonsgerichte zorg. Een onderdeel van de methode die Oldael hiervoor inzet is de Brein Omgeving Methodiek™. Oldael is recentelijk gestart met het trainen van medewerkers volgens de Brein Omgeving Methodiek™ van Anneke van der Plaats....

lees verder
KICK: kracht in contact met kunst
20 juli 2018
kick

Mevr. Thea Giesen-Huijg, dochter van een bewoonster op de open afdeling op de 3e etage, heeft een KICK-pilot uitgevoerd met de bewoners van de betreffende afdeling.  De KICK vond op vrijwillige basis plaats in de huiskamer beneden. Op de 3e etage, de open afdeling, is het project KICK op 4 juli afgesloten met een expositie,...

lees verder
HACCP-certificering voor keuken en winkel Oldael
17 juli 2018
HACCP-certificaat hygiëne jun-dec 2018

De keuken van Oldael en winkel  in Oldeslo zijn gecontroleerd op naleving van de Hygiënecode voor zorginstellingen.  De keuken scoort een 9,1 en de winkel in Oldeslo een 8,4.  Dat zijn mooie cijfers waar we trots op zijn. 

Bedrijven zijn verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken of zelf een voedselveiligheidsplan op te stellen....

lees verder
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag