Oldael
Home Nieuws  Oldael-enquête: omdat uw mening waardevol is

 Oldael-enquête: omdat uw mening waardevol is

28 juni 2016

mening Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze service- en dienstverlening is voor Zorggroep Oldael belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening waardevol voor Oldael.

Daarom nodigen wij u graag uit deel te nemen aan de Oldael-enquête betreffende de cliënttevredenheid. Op deze manier hopen wij aangrijpingspunten te krijgen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren waar dat nodig of wenselijk is.

De  enquête is opgesteld vanuit de cliënt/bewoner en kan anoniem worden ingevuld. Mocht u deze enquête als 1e contactpersoon namens de cliënt/bewoner invullen, dan verzoek ik u zoveel mogelijk in de huid van de cliënt/bewoner te kruipen om zijn/haar beleving te kunnen weergeven.

  • De enquête kunt u invullen tot 25 juli 9.00 uur en de resultaten van de enquête worden aan u bekend gemaakt wanneer wij dit onderzoek hebben afgerond.

Via deze link kunt deelnemen aan de enquête:  Oldael-  enquête 

Bij vragen over het invullen van de enquête kunt u Renée Walhain, beleidsmedewerker kwaliteit, bellen via 070 – 530 05 30 (maandag t/m donderdag) of mailen via walhain@oldael.nl

Hartelijk dank alvast voor uw moeite!

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag