Oldael
Home Nieuws  Oldael gaat samenwerking aan voor 24-uurs verpleegkundige beschikbaarheid met 3 collega zorginstellingen

 Oldael gaat samenwerking aan voor 24-uurs verpleegkundige beschikbaarheid met 3 collega zorginstellingen

30 mei 2017

 Zorggroep Oldael is een samenwerking aangegaan met drie collega zorginstellingen in de omgeving om verpleegkundige beschikbaarheid in de nacht te borgen.

Dit is onlangs bekrachtigd door de zorgorganisaties Stichting Cardia-Duinrust, Stichting Zorggroep Oldael, Residence Chateau en Stichting Respect Zorggroep.

ambulant teamOp de foto v.l.n.r.: Irma de Jong (Respect Woonzorg), Catherine Adema (Respect Woonzorg) coördinator ambulant team, Marieke Agterberg (Residence Chateau), Annelies Kloppenburg (Cardia) en Irenea Scholten (Zorggroep Oldael)

   

Ambulant-team-contract-logo'sDe bedoeling bij het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst is dat partijen samenwerken voor nachtzorg, in het kader van de 24-uurs dekking van verpleegkundige beschikbaarheid op locaties.
De samenwerking wordt aangegaan voor de WLZ op de locaties in het werkgebied van de samenwerkende organisaties.
In de samenwerking voor nachtzorg wordt nadrukkelijk ingezet op ‘samen leren en verbeteren’ conform het kwaliteitskader, met de inzet van verpleegkundigen bij collega organisaties. Kennisdeling en van elkaar leren wordt op deze manier in de praktijk op locaties vormgegeven.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag