Oldael
Home Nieuws  Oldael gestart met vaccineren bewoners

 Oldael gestart met vaccineren bewoners

2 februari 2021

 CoronavaccinatieOp maandag 1 februari zijn de eerste bewoners van Oldael gevaccineerd tegen corona. De bewoners van verpleegafdeling Facet ontvingen hun eerste vaccinaties van de verpleegkundigen onder toezicht van de Specialist Ouderengeneeskunde. Hiermee zet Oldael de tweede stap in de strijd tegen het coronavirus.

Medewerkers in januari opgeroepen voor de vaccinatie

De eerste stap om corona te bedwingen is in januari al genomen: medewerkers waren eerder al opgeroepen voor hun vaccinaties. Hier is goed gehoor aan gegeven. Medewerkers maken zelf een afspraak met de GGD en bezoeken hiervoor de priklocatie in het ADO-stadion. De medewerkers die als eersten aan de beurt waren kunnen volgende week hun tweede prik laten zetten.

Bewoners open afdelingen ontvangen vaccinatie via hun huisartsen

De bewoners van de open afdelingen krijgen de coronavaccinaties via hun huisartsen. De bewoners zullen worden opgeroepen voor de vaccinatie en krijgen deze toegediend als ze vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. Om het proces soepel te laten verlopen laat Oldael de toestemmingsformulieren door de bewoners tekenen zodat de huisartsen daar geen omkijken naar hebben.

Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren beschouwt Oldael als de huizen van de bewoners

Met de komst van het coronavirus is het leven in Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren veranderd. We proberen het leven voor onze bewoners zo ‘normaal’ als mogelijk te laten zijn, waarbij we uiteraard ons uiterste best doen om uitbraken te voorkomen.

Zolang Nederland in een lockdown zit heeft dit gevolgen. Oldael beschouwt Oldeslo en  Aelbrecht van Beijeren als huizen van de bewoners. We kiezen ervoor om hun leefruimte en bewegingsvrijheid zo groot mogelijk te houden. Bezoekers en medewerkers beschouwen wij als gasten in de woonomgeving van onze bewoners.

In de afgelopen 11 maanden zijn er 4 uitbraken geweest. In het voorjaar van 2020 zijn beide  huizen zwaar getroffen.  Er is veel overleg geweest met deskundigen; hoe lever je de beste zorg bij een uitbraak van het coronavirus? Op basis daarvan heeft Oldael besloten om een compleet ingerichte cohortafdeling in de Kerkzaal van Oldeslo te creëren voor bewoners met een coronabesmetting. Door bewoners bijeen te brengen op een cohortafdeling vereenzamen zij niet. Er is continu zorg aanwezig en er is meer aandacht voor hun welzijn.  Daarbij kunnen zij niet in contact komen met andere bewoners.

Cohortafdeling in de kerkzaal

cohort-2In december 2020 zijn een aantal Covid-19-patiënten uit Aelbrecht van Beijeren naar de cohortafdeling in Oldeslo overgeplaatst. Hiermee heeft Oldael verder uitbraken in Aelbrecht kunnen bedwingen. Nadat de cohort weer gesloten was volgde enkele weken daarna in januari een nieuwe uitbraak: deze keer in Oldeslo. Ook deze bewoners werden overgeplaatst naar de cohortafdeling. Inmiddels zijn een aantal bewoners weer hersteld verklaard. Zij zijn weer terug naar hun appartementen gebracht.

Corona vergt veel van zowel de bewoners als medewerkers. Ook het sociale leven van de bewoners in huis is door de anderhalve meter-maatregel flink aangepast. Het aantal mensen in een ruimte is beperkt en daarmee is het een stuk stiller in de huizen.

Bezoek in coronatijd

Sinds bezoek weer is toegestaan stelt Oldael strenge eisen aan bezoekers: zij dienen zich aan hygiëne-afspraken te houden en moeten bij elk bezoek formulieren invullen. Daarnaast zijn er beperkingen opgelegd in het aantal bezoekers. Onbezorgd binnenlopen bij opa en/of oma is er niet meer bij. Bijkletsen met de buurvrouw van oma al helemaal niet: de gemeenschappelijke ruimten zijn voor bezoekers niet toegankelijk.

De maatregelen dienen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met de komst van de vaccinaties kijkt Oldael vol optimisme naar de toekomst!

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag