Oldael
Home Nieuws Oldael maakt er serieus werk van

Oldael maakt er serieus werk van

14 oktober 2016

Enige weken geleden lieten we u weten dat  we graag mee wilden doen aan het landelijke project "Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg", maar dat we eerst zorgvuldig na wilden gaan of onze cliënten hier positief tegenover staan. De reactie van beide cliëntenraden is positief en ook de medewerkers van Oldeslo zijn heel enthousiast over dit project. De medewerkers van de Aelbrecht van Beijeren zijn nog niet voldoende betrokken geweest  in het voortraject, vanwege een aantal omstandigheden. Dit gaat natuurlijk nog gebeuren zodat zij ook in de uitvoering straks mee kunnen doen op een manier die past bij hun mogelijkheden en ambities. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag