Oldael
Home Nieuws Oldael neemt deel aan lerend netwerk

Oldael neemt deel aan lerend netwerk

27 juli 2018

Oldael heeft als relatief kleine organisatie de kracht om makkelijk te kunnen schakelen. We zijn met twee vestigingen uiterst wendbaar en oplossingsgericht. 

Nadelen kleinere organisatie ondervangen

Natuurlijk is klein ook kwetsbaar, qua kennis en schaalvoordelen. Daarom nemen we deel aan een lerend netwerk van andere kleine organisaties uit de regio en blijven we zoeken naar een optimale vorm van de ondersteunende diensten. Een keer in de zes weken komt het lerend netwerk samen. 

Partners lerend netwerk

Het lerend netwerk bestaat uit het Van Ommerenpark in Wassenaar, de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) en het Meester Visserhuis, een klein sfeervol joods woonzorgcentrum in het Benoordenhout in Den Haag, op loopafstand van Aelbrecht van Beijeren. 

 Oldael heeft als doel gesteld om een permanente kwaliteitsverbetering door te blijven voeren. Door ervaringen binnen het lerend netwerk uit te wisselen ontstaat er een kruisbestuiving. Dat kan bijvoorbeeld gaan over beleid van kwaliteit, communicatie en personeelszaken.    

Lerend netwerkOp de foto: Nico Olsthoorn, Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ),   Jacqueline van Tilburg, Senioren Residentie Van Ommerenpark,   Marcel Verboom, Zorggroep Oldael, Sharon Sweijd van het Meester Visserhuis.   

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag