Oldael
Home Nieuws  Oldael sluit zich aan bij nieuwe geschillencommissie

 Oldael sluit zich aan bij nieuwe geschillencommissie

20 december 2016

  WkkgzMet ingang van 1 januari 2017 gaat de nieuwe Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg  (VVT) van start. De commissie is een gezamenlijk initiatief van o.a. LOC Zeggenschap in Zorg, de Consumentenbond enbrancheorganisatieActiz. De nieuwe commissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Oldael heeft zich aangesloten bij deze Geschillencommissie.

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet elke zorgorganisatie zichnamelijkvoor 1 januari 2017 aansluiten bij een geschillencommissie die bevoegd is te oordelen over claims tot € 25.000. 

Net als andere zorginstellingen heeft Oldael een uitgebreideklachtenprocedurewaarmee we onvrede ineerste instantie middelseen goed gesprek tussen betrokkenen proberen op te lossen. De laatste stap in deze procedure is de gang naar de geschillencommissie. Er is sprake van een geschil indien een klacht, na behandeling conform de klachtenprocedure, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daar niet in berust.

Een van de voordelen van de nieuwe geschillencommissie is dat zij regionale zitting locaties heeft, waardoor cliënten en zorgorganisaties “dicht bij huis” door de geschillencommissie gehoord kunnen worden.

De klachtenprocedure is slechts een onderdeel van de Wkkgz, die bedoeld is om meer openheid over ongewenste gebeurtenissen te creëren, om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. 

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/verpleging-verzorging-en-thuiszorg/

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag