Oldael
Home Nieuws Oldael start cohortafdeling in kerkzaal Oldeslo

Oldael start cohortafdeling in kerkzaal Oldeslo

15 december 2020

In Aelbrecht van Beijeren zijn een aantal bewoners positief getest op corona. Zij worden momenteel in isolatie verpleegd en verzorgd in hun appartementen.

cohort kerkzaal (1)Interactie met andere mensen en meer bewegingsvrijheid dragen bij aan het welzijn van mensen. Daarom maakt Oldael van de kerkzaal van Oldeslo een cohortafdeling. De cohortafdeling bestaat uit een huiskamer, een verpleegafdeling en een ruimte waar bewoners –als zij behoefte hebben aan afzondering- gebruik van kunnen maken. 

Waarom cohortafdeling in Oldeslo

Samenzijn met anderen verhoogt de kwaliteit van leven. We roosteren ruim personeel in met veel aandacht voor welzijn. Daarnaast is het veiliger voor andere bewoners. We kunnen de Covid-patiënten strikt gescheiden van de andere afdelingen verplegen en verzorgen in de kerkzaal. De cohortafdeling zal op 16 december in gebruik genomen worden. De Covid-19 patiënten zullen gezamenlijk op de cohortafdeling verblijven tot zij weer hersteld zijn. Met de inrichting van een cohortafdeling hopen we eenzaamheid en verveling bij de bewoners te voorkomen.

Waarom geen cohort in Aelbrecht van Beijeren

De aard van het gebouw van Aelbrecht van Beijeren biedt deze mogelijkheden onvoldoende. In Oldeslo is   een geschiktere leefsituatie te creëren die daarnaast ook veiliger is omdat de cohortafdeling strikt gescheiden is van de afdelingen in Oldeslo.

kletskamerDe medewerkers die op de cohortafdeling gaan werken komen niet bij de andere afdelingen. De medewerkers maken bij de verzorging gebruik van mondkapje, handschoenen, schort en spatbril, volgens protocol. Zo voorkomen ze dat zij zelf besmet raken. Alle aan- en afvoer van voedsel en verzorgingsmiddelen verloopt via eigen in- en uitgangen.

Bewoners blijven uit voorzorg in quarantaine

Een flink aantal Aelbrecht van Beijeren  is op corona getest. Hoe de besmettingen zijn overgedragen is uit het bron- en contactonderzoek van de GGD niet bij elke bewoner duidelijk naar voren gekomen. De negatief geteste bewoners worden volgende week uit voorzorg nog eens getest omdat de incubatietijd van corona tussen de 2 en 14 dagen ligt. Tot die tijd blijven zij  in quarantaine.

Oldael hoopt zo meer besmettingen te voorkomen mede met het oog op de aankomende Kerstdagen die de bewoners graag veilig en in gezamenlijkheid met andere mensen willen kunnen vieren.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag