Oldael
Home Nieuws  Oldael start samenwerking met JINC om jongeren toekomstperspectief te bieden

 Oldael start samenwerking met JINC om jongeren toekomstperspectief te bieden

13 september 2021

  Op 9 september zijn JINC en Oldael een samenwerking aangegaan om Haagse jongeren een toekomstperspectief te bieden. De ontmoeting vond digitaal plaats via Teams.

JINC introductie -logo's

 Oldael gaat de samenwerking vol enthousiasme aan, omdat JINC jongeren helpt om hun kansen op een mooie loopbaan te vergroten. Kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand weten vaak niet  hoe ze een sollicitatie moeten aanpakken, en uit welke banen ze kunnen kiezen. Niet omdat het ze ontbreekt aan talent of ambitie, maar omdat ze last hebben van de gevolgen van armoede. 

Jongeren enthousiasmeren voor ouderenzorg met behulp van bliksemstages

Oldael hoopt door deze samenwerking kinderen voor de ouderenzorg te enthousiasmeren, want zij zijn onze toekomstige medewerkers. De ouderenzorg is niet altijd het eerste waar kinderen aan denken, maar het is ontzettend leuk en dankbaar werk. Als je voor je 14e een profiel moet kiezen is het handig om te weten wat het werk in zo'n profiel inhoudt. Vooral ook omdat de ouderenzorg loopbaanperspectief biedt.

Een kijkje in de keuken van Oldael

Hoe pakt Oldael dat aan? Door kinderen hier met een bliksemstage een kijkje in de keuken te bieden.   Want je kan er nog zoveel over vertellen, een dagdeel op de werkvloer geeft natuurlijk een veel betere indruk van het werk en de dynamiek in de zorg. Samen met JINC hoopt Oldael het verschil voor jongeren uit Den Haag te maken door de veelzijdigheid van de zorg- en welzijnssector te laten ervaren. En misschien wel voor dit toekomstperspectief te kiezen en een daarmee mooie loopbaan tegemoet te zien.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag