Oldael
Home Nieuws   Oldael traint medewerkers volgens de Brein Omgeving Methodiek™

  Oldael traint medewerkers volgens de Brein Omgeving Methodiek™

24 juli 2018

Samen proberen we het wonen binnen Oldael zo optimaal mogelijk te maken. Dat doen we door in te zetten op Persoonsgerichte zorg. Een onderdeel van de methode die Oldael hiervoor inzet is de Brein Omgeving Methodiek™.

Oldael is recentelijk gestart met het trainen van medewerkers volgens de Brein Omgeving Methodiek™ van Anneke van der Plaats. bomIn kleine groepjes leren de medewerkers eerst een deel theorie en aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden leren zij de theorie toe te passen in de praktijk. Door de omgeving van mensen met dementie te observeren kunnen we bepalen welke aanpassingen een bijdrage leveren aan de verbetering van het woon-leefklimaat van de bewoners.

Trainer Nicole Polman over de Brein Omgeving Methodiek™

Trainer/coach Nicole Polman geeft de trainingen. Ze is gestart met de teams in Oldeslo. Later zal de training in Aelbrecht van Beijeren worden gegeven.

 Polman: “De Brein Omgeving Methodiek™ helpt ons om te kijken welke invloed wij en onze omgeving hebben op het welzijn van de bewoners.

bom training 6 juliBij Oldael willen we dat bewoners zich thuis voelen. Om het gevoel van thuis te laten ervaren, moeten we dus kijken vanuit het perspectief van de bewoners, inside out.  

Door eventjes stil te staan bij de beleefwereld van de bewoner kunnen wij de zorg afstemmen op diens zorgbehoefte. Dat houdt in dat we meer rekening houden met zijn/haar behoeftes en wensen.

Niet alleen onze houding en bejegening speelt hierin een rol. De omgeving speelt ook mee. Het interieur kan bij mensen die lijden aan dementie bijvoorbeeld een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag.

Binnen Oldael is de Brein Omgeving Methodiek™ nieuw. Daarom zal ik als vraagbaak met de zorg- en welzijnsmedewerkers meelopen. Dan kan ik direct inspelen op specifieke situaties en medewerkers coachen on-the-job.

Uiteraard zal ik me eerst introduceren bij de bewoners en/of familie en uitleggen waarom ik meeloop.”

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag