Oldael
Home Nieuws  Oldael verder terug naar ‘normaal’

 Oldael verder terug naar ‘normaal’

13 juli 2020

Dagelijkse activiteiten langzaamaan meer hervat

Zo langzamerhand lijkt het ‘normale’ leven weer terug te keren. De bezoekersregeling bouwt Oldael op in fases. We zijn nu in fase 3, wat betekent dat de bewoners meer en vaker bezoek mogen ontvangen. Bezoekers hoeven van tevoren geen afspraken meer te maken, zij mogen dagelijks vanaf 11.00 uur langskomen wanneer zij willen. Wel geldt een maximum van 2 bezoekers per keer per bewoner en bezoekers worden geregistreerd en ondergaan een gezondheidscheck.

Gezondheidscheck

De gezondheidscheck bestaat uit enkele vragen:

  1. Heeft u klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en/of koorts?
  2. Heeft een van uw huisgenoten klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en/of koorts?
  3. Heeft u een coronabesmetting gehad?
  4. Als u (mogelijk) een coronabesmetting heeft gehad, hoe lang bent u dan nu klachtenvrij? …………. dagen klachtenvrij. Bij minder dan 4 dagen klachtenvrij mag u niet in de locatie komen en gaat uw bezoek niet door.

Bezoekers

Bewoners mogen 2 bezoekers tegelijk ontvangen waarbij ze niet meer zijn gebonden aan unieke bezoekers. Ook kinderen gelden als volwaardige bezoekers. Buiten wandelen met meerdere personen en/of kinderen kan wel.

Wij vinden het fijn dat het weer kan, we weten immers dat de meeste bewoners het fijn vinden om regelmatig naasten te kunnen ontvangen. Tegelijkertijd vinden we het spannend. We weten wat het coronavirus teweeg kan brengen.

Toch gaan we stap-voor-stap meer toestaan, naast de uitbreiding van de bezoekersregeling kunnen de bewoners van Zorggroep Oldael ook weer meer deelnemen aan activiteiten in en buiten het huis.

Voorwaarde is dat erop gelet wordt dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft en indien dat niet mogelijk is bezoekers van buiten gebruik maken van mondkapjes.

Dagbesteding

Bewoners die naar dagbesteding gaan mogen daar naartoe mits de dagbesteding de anderhalve meter hanteert en een gezondheidscheck doet bij binnenkomst. Tijdens het vervoer draagt men een mondkapje als de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden.

 

Optredens artiesten

Artiesten mogen weer in huis komen als de bewoners de anderhalve meter afstand kunnen aanhouden. Artiesten die zingen houden minimaal twee meter afstand tot de bewoners en mogen geen interactie met bewoners aangaan.

 

Verkoop kleding, schoenen en sieraden

De verkopers van kleding, schoenen en sieraden zijn weer welkom in huis. Wel moeten we een goede verkooplocatie inrichten hiervoor, zodat men anderhalve meter afstand kan aanhouden. Verkopers dragen een mondkapje en zorgen voor een duidelijke looproute. Bewoners die moeite hebben met het opvolgen van instructies mogen onder begeleiding naar de verkoop. 

 

Bewoners alleen naar buiten

Bewoners die alleen naar buiten willen, mogen dat mits zij drukte vermijden, anderhalve meter afstand houden van andere mensen en geen klachten hebben, we hanteren hierbij de gezondheidscheck.

 

Bezoek eigen kapper, schoonheidsspecialiste e.d.

Bewoners mogen een bezoek brengen aan hun eigen kapper of schoonheidsspecialiste mits men zich daar houdt aan de richtlijnen van het RIVM (geen klachten, mondkapje, plexiglas schotten).

Vakantie

Wanneer een bewoner op vakantie wil, dan kan dat mits de anderhalve meter wordt gewaarborgd. Bij terugkomst wordt de bewoner op eerste en 7e dag getest en men dient anderhalve meter afstand tot de bewoner aan te houden gedurende twee weken, de verzorging draagt PMB.

Duo-fiets

Bewoners mogen weer gebruikmaken van de duo-fiets mits er een plexiglas scherm tussen beide personen is geplaatst of de bijrijder van de fiets een mondkapje draagt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers mogen weer groepsactiviteiten oppakken mits zij voldoen aan de gezondheidscheck. Zij kunnen gebruikmaken van een mondkapje.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag