Oldael

Onze kernwaarden

Wat staat centraal in ons handelen? Drie kernwaarden staan centraal in onze visie op goede zorg voor cliënten: waardig, aardig en vaardig. Ook in de samenwerking met familie en mantelzorgers hechten we er belang aan dat ook zij onze kernwaarden onderschrijven. Oldael verwacht van iedere medewerker dat zij in de zorg voor en bejegening van de cliënt zich gedragen naar de normen die uit de kernwaarden volgen. Ook staan de kernwaarden centraal in hoe we als collega’s met elkaar omgaan.

Waardig door levensvreugde voorop en eigen regie

Waardigheid betekent dat we mensen in hun waarde laten. Dat we alle rollen erkennen die onze cliënten vervullen: burgers, wijkgenoten, partners, ouders en grootouders. Deze sociale en maatschappelijke rollen kunnen zij voortzetten in hun leven bij Oldael.
Waardigheid is ook dat cliënten zoveel mogelijk de regie houden over hun eigen leven. We ondersteunen cliënten en hun mantelzorgers waar nodig. Bij voorkeur nemen we niets over wat de cliënt zelf nog kan of wat een mantelzorger op kan pakken.

Aardig door empathie en dialoog

Aardig betekent dat we (h)erkennen en eerbied hebben voor de eigenheid van cliënten. En dat we inspelen op hun leefwereld en levensgeschiedenis. Hierbij is empathie het sleutelwoord. Dit vertaalt zich in een open en geduldige benadering in het contact met en de zorgverlening voor de cliënt. In dialoog biedt Oldael cliënten de zorg dat bij hen past. Hierbij betrekt ze nadrukkelijk familie en mantelzorgers. Oldael wil graag dat cliënten zich gezien en thuis voelen

Vaardig door vakkundig ons werk te doen

Elke medewerker die bij Zorggroep Oldael werkt, verstaat zijn of haar vak en doet dat met bevlogenheid. Elke medewerker en vrijwilliger is een waardevolle schakel binnen Oldael.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag