Oldael

Organisatiestructuur

Oldael kent in de aansturing de volgende organisatiestructuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Teamleiders en Hoofd voeding

Raad van toezicht

De Raad van toezicht bestaat statutair uit zeven leden. De Raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de Zorgbrede Governance Code (pdf).  Binnen de Raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter)
 • Mevrouw Mr. Y. Peters (secretaris)
 • Mevrouw Drs. J.A.D. Lansberg (lid)
 • Mevrouw Drs. G. Lubbers (lid)
 • De heer  Dr. P.W. de Rooij (lid)
 • De heer Ir. L. Vis (lid)
 • Mevrouw M.S. Voerman (lid namens de cliëntenraden)

Meer lezen over de Raad van Toezicht van Oldael. 

Raad van bestuur

Er is een eenhoofdige raad van bestuur die verantwoordelijk is voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGZ, zorgkantoor, HKZ, branche organisaties en collega zorginstellingen.

 • Mevrouw M. Verschuure

Teamleiders en hoofd voeding

Oldael kent 4 teamleiders en een hoofd voeding die, samen met hun medewerkers, op operationeel niveau verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van wonen, service, hotellerie, welzijn en zorg voor onze cliënten.

          Aelbrecht van Beijeren: teamleider Welzijn & Zorg   Mevr. B. Buvelot

 • Oldeslo: teamleiders Welzijn & Zorg 2e en 3e etage mevr. G. Dik, BG en 1e etage Dhr. M. Ludema,
 • Locatie overstijgend: Teamleider Wonen en Service dhr. H. van der Velde, Hoofd Voeding dhr. F. van de Wilden.

Bekijk het  organogram (pdf).

Organogram_leiding_staf_Oldael_juni_2017

Personeelssamenstelling

Informatie over de personeelssamenstelling vind u op deze pagina.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag