Oldael

Organisatiestructuur

 

Oldael kent in de aansturing de volgende   structuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Managers, teamleiders en hoofd Voeding
 • Staf

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit 6 leden. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de   Zorgbrede Governance Code (pdf).  Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie en commissie vastgoed)
 • De heer  Dr. P.W. de Rooij (voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)
 • Mevrouw M.S. Voerman (lid namens de cliëntenraden)
 • De heer  Ir. E. van Tricht    (secretaris , commissie financiën en commissie kwaliteit en veiligheid)
 • De heer Mr. P.J. Verhage  (commissie financiën en commissie vastgoed).

Download hier de   Toezichtvisie Zorggroep Oldael  (pdf) .

Meer lezen over de   raad van toezicht  van Oldael.

Raad van bestuur

De heer Verboom is als bestuurder verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGJ, zorgkantoor, HKZ, brancheorganisaties en collega zorginstellingen.

Download hier het   Modelbeleid en verantwoording onkosten raad van bestuur 2019.

Voor een uiteenzetting van de kosten die de bestuurder gemaakt heeft ten aanzien van opleidingen en representatie wordt verwezen naar ons Jaarverslag bestuur 2019.

Bestuursverslagen

Jaarverslag bestuur 2020

Manager, teamleiders, coördinatoren en hoofd voeding

Oldael heeft zowel in Oldeslo als Aelbrecht van Beijeren een  operationeel manager Zorg en welzijn. De managers  Zorg en welzijn zijn hoofdverantwoordelijk voor de zorgprocessen , de zorgafdelingen, de welzijnsmedewerkers, de gastvrouwen, de kamerhulpen, de receptie en de vrijwilligers. Op operationeel niveau worden de managers Zorg en welzijn ondersteund door de teamleiders Zorg, de teamleiders Welzijn en gastvrijheid, een teamleider Wonen en services en een coördinator Vrijwilligers. De teamleiders en het hoofd Voeding zijn op operationeel niveau verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, wonen, service, hotellerie en het welzijn voor onze cliënten.

 • Oldeslo: manager Zorg en welzijn; Bets van Hal,
 • Aelbrecht van Beijeren: manager Zorg en welzijn; Claudia Tuhehay,
 • Oldeslo begane grond, 1e en 2e etage:  teamleider Zorg; Monica Grizel,
 • Aelbrecht van Beijeren: teamleider Zorg; Monika Varkevisser,
 • Oldeslo 3e etage:  teamleider Zorg; Connie Zwier,
 • Oldeslo:  teamleider Welzijn en gastvrijheid; Femke Taat,
 • Aelbrecht van Beijeren:  teamleider Welzijn en gastvrijheid; Alex Krijgsman,
 • Oldael, beide locaties: teamleider Wonen en services; Huib van der Velde,
 • Oldael, beide locaties: hoofd Voeding; Frans van de Wilden,
 • Oldael, beide locaties :  coördinator Vrijwilligers; Ester de Vries.

Staf

De stafmedewerkers ondersteunen het bestuur en de organisatie op het gebied van financiën, administratie, personeelszaken, kwaliteit, marketing en communicatie.

Bekijk  het    Organogram leiding en staf Oldael juli 2021.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag