Oldael

Organisatiestructuur

Oldael kent in de aansturing de volgende organisatiestructuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Teamleiders en hoofd Voeding

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit zeven leden. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de Zorgbrede Governance Code (pdf).  Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter)
 • Mevrouw Mr. Y. Peters (secretaris)
 • Mevrouw Drs. J.A.D. Lansberg (lid)
 • Mevrouw Drs. G. Lubbers (lid)
 • De heer  Dr. P.W. de Rooij (lid)
 • De heer Ir. L. Vis (lid)
 • Mevrouw M.S. Voerman (lid namens de cliëntenraden)

Meer lezen over de   raad van toezicht  van Oldael.

Raad van bestuur

De heer Verboom is als bestuurder verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGZ, zorgkantoor, HKZ, branche organisaties en collega zorginstellingen.

Teamleiders en hoofd voeding

Oldael kent 4 teamleiders en een hoofd voeding die, samen met hun medewerkers, op operationeel niveau verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van wonen, service, hotellerie, welzijn en zorg voor onze cliënten.

 • Oldeslo begane grond en 1e etage: teamleider Welzijn & Zorg dhr. M. Ludema,
 • Oldeslo 2e etage, ad interim  teamleider  Welzijn & Zorg: dhr. M. Ludema ,
 •  Aelbrecht van Beijeren, teamleider Welzijn & Zorg:   mevr. B. Buvelot,
 • Oldeslo 3e etage, ad interim teamleider Welzijn & Zorg:   mevr. E. Senff,
 • Oldael, beide locaties: teamleider Wonen en Service dhr. H. van der Velde,
 • Oldael, beide locaties: hoofd Voeding dhr. F. van de Wilden.

Bekijk  het    organogram

Personeelssamenstelling

Informatie over de   personeelssamenstelling vind u op deze pagina.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag