Oldael

Organisatiestructuur

 

Oldael kent in de aansturing de volgende   structuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Managers, teamleiders en hoofd Voeding
 • Staf

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit zeven leden. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de   Zorgbrede Governance Code (pdf).  Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie en commissie vastgoed)
 • Mevrouw Drs. G. Lubbers (voorzitter commissie financiën)
 • De heer  Dr. P.W. de Rooij (voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)
 • Mevrouw M.S. Voerman (lid namens de cliëntenraden)
 • De heer  Ir. E. van Tricht    (secretaris , commissie financiën en commissie kwaliteit en veiligheid)
 • De heer Mr. P.J. Verhage  (commissie financiën en commissie vastgoed).

Download hier de   Toezichtvisie Zorggroep Oldael  (pdf) .

Meer lezen over de   raad van toezicht  van Oldael.

Raad van bestuur

De heer Verboom is als bestuurder verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGJ, zorgkantoor, HKZ, brancheorganisaties en collega zorginstellingen.

Download hier het   Modelbeleid en verantwoording onkosten raad van bestuur 2019.

Voor een uiteenzetting van de kosten die de bestuurder gemaakt heeft ten aanzien van opleidingen en representatie wordt verwezen naar ons Jaarverslag bestuur 2019.

Bestuursverslag

Jaarverslag bestuur  2018 

Manager, teamleiders, coördinatoren en hoofd voeding

Oldael heeft 2 operationeel managers: een manager Zorg en een manager Welzijn. De zorgmanager is hoofdverantwoordelijk voor de zorgprocessen en de zorgafdelingen binnen Oldael. De manager Welzijn is verantwoordelijk voor de welzijnsmedewerkers, de gastvrouwen, de kamerhulpen, de receptie en de vrijwilligers. Op operationeel niveau wordt de manager Welzijn ondersteund door 3 coördinatoren. De teamleiders en het hoofd Voeding zijn op operationeel niveau verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg, wonen, service, hotellerie en het welzijn voor onze cliënten.

 • Oldael, beide locaties: manager Zorg; Maryvon Franken,
 • Oldael, beide locaties: manager Welzijn; Claudia Tuhehay,
 • Oldeslo begane grond, 1e en 2e etage:  teamleider Zorg; Monica Grizel,
 • Aelbrecht van Beijeren: teamleider Zorg; tijdelijk waargenomen door manager Welzijn Claudia Tuhehay,
 • Oldeslo 3e etage:  teamleider Zorg; Connie Zwier,
 • Oldael, beide locaties: teamleider Wonen en service; Huib van der Velde,
 • Oldael, beide locaties: hoofd Voeding; Frans van de Wilden,
 • Oldael, beide locaties: coördinator Gastvrijheid  (receptie, gastvrouwen, kamerhulpen); Sigrid Boll,
 • Oldael, beide locaties: coördinator Activiteiten; Femke Taat,
 • Oldael, beide locaties   coördinator Vrijwilligers; Ester de Vries.

Staf

De stafmedewerkers ondersteunen de organisatie op het gebied van financiën, administratie, personeelszaken, kwaliteit, marketing en communicatie.

Bekijk  het    Organogram leiding en stafdiensten Oldael juni 2020.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag