Oldael

Organisatiestructuur

 

Oldael kent in de aansturing de volgende organisatiestructuur:

 • Raad van toezicht
 • Raad van bestuur
 • Managers, teamleiders en hoofd Voeding
 • Staf

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat statutair uit zeven leden. De raad houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid aan de hand van de   Zorgbrede Governance Code (pdf).  Binnen de raad zijn verschillende specifieke portefeuilles verdeeld:

 • De heer Mr. S. van Hoogstraten (voorzitter)
 • Mevrouw Drs. G. Lubbers (lid)
 • De heer  Dr. P.W. de Rooij (lid)
 • De heer Ir. L. Vis (lid)
 • Mevrouw M.S. Voerman (lid namens de cliëntenraden)
 • vacature

Meer lezen over de   raad van toezicht  van Oldael.

Raad van bestuur

De heer Verboom is als bestuurder verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de organisatie. Hij is daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid, externe communicatie en de samenwerking met externe en interne stakeholders zoals de cliëntenraden, ondernemingsraad, IGJ, zorgkantoor, HKZ, brancheorganisaties en collega zorginstellingen.

Manager, teamleiders en hoofd voeding

Oldael heeft 2 managers: een manager Zorg en een manager Welzijn. De zorgmanager is hoofdverantwoordelijk voor de zorgprocessen en de zorgafdelingen binnen Oldael. De manager Welzijn is verantwoordelijk voor de welzijnsmedewerkers, de gastvrouwen, de kamerhulpen, de receptie en de vrijwilligers. Op operationeel niveau zijn de teamleiders en het hoofd Voeding verantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen, service, hotellerie, welzijn en zorg voor onze cliënten.

 • Oldael, beide locaties: interimmanager zorg; mevr. Franken,
 • Oldael, beide locaties: interimmanager welzijn; Claudia Tuhehay,
 • Oldeslo begane grond, 1e en 2e etage: teamleider zorg; dhr. M. Ludema,
 • Aelbrecht van Beijeren: teamleider zorg; mevr. B. Buvelot,
 • Oldeslo 3e etage: ad interim teamleider zorg; mevr. E. Senff,
 • Oldael, beide locaties: teamleider wonen en service; dhr. H. van der Velde,
 • Oldael, beide locaties: hoofd voeding; dhr. F. van de Wilden.

Staf

De stafmedewerkers ondersteunen de organisatie op het gebied van financiën, administratie, personeelszaken, kwaliteit, marketing en communicatie.

Bekijk  het   organogram

Personeelssamenstelling

Informatie over de   personeelssamenstelling vind u op deze pagina.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag