Oldael
Home Nieuws  Oud voorzitter Raad van Toezicht Rob Dalmijn overleden

 Oud voorzitter Raad van Toezicht Rob Dalmijn overleden

22 oktober 2018

 Zaterdag 20 oktober j.l. werden wij opgeschrikt door het treurige bericht van overlijden van de oud-voorzitter van onze Raad van Toezicht, de heer Rob Dalmijn.  Met wijsheid en enthousiasme heeft hij zich gedurende een aantal jaren met hart en ziel ingezet voor onze organisatie. Met krachtig leiderschap wist hij Oldael door moeilijke tijden te loodsen. Zo heeft hij veel voor Oldael betekend. In onze herinneringen leeft hij voort als een zeer aimabel mens. Onze gedachten gaan uit naar onze voormalige bestuurder, zijn vrouw Irenea Scholten, die wij in deze moeilijke tijd alle steun toewensen.

De heer Dalmijn is in besloten kring begraven. Hij werd 64 jaar.

Raad van Toezicht en Bestuurder Oldael

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag