Oldael

Personeelssamenstelling

Het totaaloverzicht van de personeelssamenstelling van het vierde kwartaal van 2017 kunt u  inzien door  onderstaande link te  openen. Het document bevat:

  • Personeelssamenstelling op basis van dienstverbanden (incl. vrijwilligers)
  • Personeelssamenstelling op basis van dienstverbanden
  • Personeelssamenstelling op basis van FTE
  • In- en uitstroom
  • Verzuimpercentages

Personeelssamenstelling 2017 - Q4

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag