Oldael

Personeelssamenstelling

Hieronder een overzicht van de personeelssamenstelling bij  Oldael.  U kunt ook een pdf-bestand downloaden. 

Personeelssamenstelling 2017 - Q3

Personeelssamenstelling op basis van dienstverbanden (incl. vrijwilligers)

PS-cirkel-dienst+vrijwQ3
Totaal dienstverbanden en vrijwilligers 2017 - Q3

Personeelssamenstelling op basis van dienstverbanden

PS-cirkel-dienstQ3Totaal in dienstverband Q3 tabel

Personeelssamenstelling op basis van FTE

PS-cirkel-FTE Q3Totaal in FTE Q3

In- en uitstroom

PS-tabel-in-uitstroom Q3In- en uitstroom cijfers tabel Q3

Verzuimpercentages

Verzuim Q3Verzuimpercentages tabel Q3

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag