Oldael
Home Nieuws Pgb nu wettelijk geregeld in Zorgverzekeringswet

Pgb nu wettelijk geregeld in Zorgverzekeringswet

22 februari 2016

Sinds 2015 is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (pgb) via de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringwet = Zvw) te krijgen voor verpleging en/of verzorging. In navolging van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg, heeft de Tweede Kamer vorige week ingestemd om het recht op een pgb ook in de Zvw vast te leggen.

Dit betekent dat zorgverzekeraars  een pgb wijkverpleging moeten blijven aanbieden. De voorwaarden om een pgb te krijgen, verschillen nu nog per verzekeraar, maar  zullen bij algemene maatregel van bestuur (amvb) worden vastgesteld. De Tweede Kamer wil voor de zomer (1 juli) duidelijkheid geven over de voorwaarden.

Lees hier het nieuwsbericht van het ministerie van Volksgezondheid.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag