Oldael
Home Nieuws Project Welzijn & Zorg

Project Welzijn & Zorg

14 maart 2016

Welzijn-zorgWelzijn staat bij Zorggroep Oldael hoog in het vaandel. Natuurlijk is goede zorg een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons werk, maar het is bij lange na niet voldoende voor menselijk geluk.
 Eind september vorig jaar is daarom binnen Oldael een project 'Welzijn & Zorg' gestart. In dit project stond het vormgeven en invullen van de werkzaamheden van elke medewerker centraal om een maximaal ervaren welzijn bij de bewoners  te bewerkstelligen. Per 21 maart is de afgesproken einddatum van dit project bereikt. Met enkele vakantiedagen voor de boeg, hebben we vandaag afscheid genomen van  projectleider Huib van Vliet.

Huib: "Ik wil alle bewoners, familie en collega’s bedanken voor hun open houding  gedurende de periode dat ik binnen Oldael aan het project heb gewerkt. Ik heb me  welkom gevoeld en de ruimte ervaren om mijn werkzaamheden optimaal te doen. Er zijn duidelijke stappen vooruit gezet om het welbevinden  van  bewoners  te  maximaliseren en ik hoop dat de Oldael de ingeslagen weg weet voort te zetten."
 
Van onze kant bedanken wij Huib voor al zijn inzet en zullen we de resultaten van zijn werk als naslagwerk en inspiratiebron blijven gebruiken.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag