Oldael
Home Q&A renovatie Aelbrecht van Beijeren

Q&A renovatie Aelbrecht van Beijeren

Uw vragen over de renovatie van Aelbrecht van Beijeren beantwoorden wij hier.

Waarom wordt Aelbrecht van Beijeren gerenoveerd?

Aelbrecht is gebouwd in een tijd dat er andere eisen werden gesteld aan de ouderenzorg. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de moderne tijd is goed nagedacht over de inrichting van het hele pand, passend bij de (toekomstige) bewoners en het optimaal leveren van zorg. De appartementen zijn na renovatie ergonomisch ingericht, voorzien van domotica en toegankelijker voor rolstoel- en rollatorgebruikers.

Wordt het hele pand gerenoveerd?

De renovatie beperkt zich tot de binnenkant van het pand: de appartementen op de etages, de gangen, de nis, de huiskamers en de entree beneden.

Wat valt er niet onder de renovatie?

Zaken aan de 'buitenkant' van het pand, te denken aan de zonwering, het schilderwerk en de balkons. Dit valt onder het MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

Hoe lang duurt de renovatie van Aelbrecht?

Per etage zal de renovatie 3 à 4 maanden duren, in totaal anderhalf jaar. (Verwachte oplevering: november 2022)

Wat merken bewoners en bezoekers van de bouwwerkzaamheden?

  • De bewoners kunnen blijven wonen in Aelbrecht, echter wanneer een etage aan de beurt is, verhuizen deze bewoners naar een ander appartement, hierbij houdt Oldael rekening met wensen en belastbaarheid van de bewoners.
  • De sloopwerkzaamheden duurt per etage ongeveer 3 weken en gaan gepaard met enige geluidsoverlast. Team Welzijn zorgt voor activiteiten buiten de deur, in de tuin en biedt gehoorbescherming voor bewoners die hier last van ondervinden.
  • De werkzaamheden zijn soms een paar dagen van invloed op de toegankelijkheid van het pand; de bewoners en bezoekers worden in dat geval tijdelijk via een alternatieve route het pand in- en uitgeleid.
  • De parkeerplekken voor de deur zijn soms minder goed toegankelijk wanneer een hoogwerker voor de deur staat. Daarnaast is een parkeerplek nodig voor de bouwcontainer, de container blokkeert op andere plekken de toegang en dat is BHV-technisch niet toegestaan.

Hoe worden de appartementen opgeleverd?

De appartementen zijn ergonomisch ingericht, passend bij rolstoel- en rollatorgebruikers. De muren zijn gesausd, er hangt vitrage voor de ramen, de badkamer is voorzien van opbergmogelijkheden voor toiletartikelen. De pantry is voorzien van een koelkast en biedt een mogelijkheid voor het plaatsen van een magnetron. Voor de huidige bewoners zal er een garderobekast worden geplaatst, nieuwe bewoners brengen zelf een garderobekast mee.

Komt er een airco?

Nee, Oldael investeert in andere middelen om het binnenklimaat te reguleren.

Hoe worden bewoners en mantelzorgers op de hoogte gehouden van de vorderingen van de renovatie?

  • Bewoners/mantelzorgers ontvangen (twee-)wekelijks een ‘Keek-op-de-week’.
  • Elke week zal de teamleider Zorg, de teamleider Welzijn en gastvrijheid of de manager Zorg en welzijn voor de bewoners beschikbaar zijn voor een vragenuurtje in het Grand café.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag