Oldael

Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Oldael

Op deze pagina leest u meer over de achtergronden van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Oldael.

Steven van Hoogstraten

Steven van HoogstratenSteven van Hoogstraten (1949) is een bestuurder met een juridische achtergrond. Steven verkreeg zijn universitaire graad aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij  werkte  vele jaren voor de rijksoverheid in verschillende posities, meestal met een internationale oriëntatie. Zo was hij achtereenvolgens werkzaam voor verschillende Ministeries: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tot slot  het Ministerie van Justitie. De laatste 13 jaar van zijn loopbaan was Steven Algemeen Directeur van  Carnegie Stichting / het Vredespaleis. Vanaf 1986 was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. Steven van Hoogstraten is een echte Hagenaar en woont in stadsdeel Benoordenhout. Hij is getrouwd geweest, vader van 2 volwassen kinderen en grootvader van 2 kleinkinderen.

Akkie Lansberg

Akkie LansbergAkkie Lansberg (1971) heeft na haar studie BMG (Beleid & Management in de Gezondheidszorg) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gekozen voor een loopbaan in de financiële sector. Zij heeft een aantal jaar in Londen bij een bank gewerkt en is achtereenvolgens werkzaam geweest bij toezichthouder AFM en bij de stichting Holland Financial Centre. Inmiddels werkt zij bij verzekeraar a.s.r. in Utrecht. Daarnaast is zij betrokken bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en zit zij in de Raad van Toezicht van Oldael. Bij Oldael staan de kernwaarden Waardig, Aardig en Vaardig centraal: voor de bewoners, voor de medewerkers en voor het bestuur. Akkie vindt het erg leuk om vanuit de Raad van Toezicht daar haar steentje aan bij te dragen. Akkie is getrouwd en heeft een dochter.

Gerda Lubbers

Gerda LubbersGerda Lubbers (1970) studeerde Bestuurskunde in Leiden. Na haar afstuderen in 1995 was mevrouw Lubbers managementtrainee bij de ING Bank Nederland. Daarna vervolgde zij haar loopbaan bij het ministerie van Financiën waar zij van 1998 tot 2012 werkzaam was  o.a. op het gebied van staatsdeelnemingenbeheer en exportkredietverzekeringen. Gerda wil vanuit haar financiële expertise bijdragen aan een financieel gezond Oldael. Gerda is getrouwd en heeft 2 zonen.

Yvette Peters

Yvette Peters (1967) studeerde rechten aan de universiteit van Leiden. Zij heeft zowel in de private sector als bij de overheid gewerkt: onder andere  bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Economische Zaken. Zij heeft 

Yvette Peterservaring op het gebied van wet- en regelgeving en beleid, met name binnen het energiedomein. Momenteel is zij werkzaam bij Stedin, waar zij verantwoordelijk is voor de afdeling juridische zaken & compliance. Yvette  is geboeid door maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van publiek en privaat en wil haar kennis en ervaring ook graag inzetten voor andere organisaties met een maatschappelijk doel, zoals Stichting Oldael. Samen met de andere leden van de  Raad van Toezicht  streeft zij ernaar om de  goede zorg en het wooncomfort van de bewoners van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren te waarborgen en een klankbord te bieden voor het bestuur van de Stichting. Yvette groeide op in Den Haag, is getrouwd en heeft 2 zonen.

Theo de Rooij

Theo de RooijTheo de Rooij (1956) studeerde medicijnen in Leiden en is na zijn militaire dienst bij de Koninklijke Marine opgeleid tot radioloog in het LUMC. Hij heeft zich vervolgens verder gespecialiseerd tot interventie radioloog. Daarna heeft hij zich als radioloog gevestigd in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag (nu onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum). Naast zijn werkzaamheden in het ziekenhuis heeft hij diverse maatschappelijke nevenfuncties gehad. Momenteel is hij onder andere lid van de beentumorencommissie en lid van de commissie kwaliteitsvisitaties NVvR, voorzitter van de beroepspensioenvereniging van medisch specialisten en penningmeester van het MSB van HMC.

Als lid van de Raad van Toezicht wil hij vanuit zijn medische blik graag een bijdrage leveren aan het verder versterken van de kernwaarden van Oldael “Waardig, Aardig en Vaardig”. Theo is opgegroeid in Mierlo (Noord Brabant), is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Laurens Vis

Laurens VisLaurens Vis (1949) heeft na zijn militaire dienstplicht als reserve officier in Seedorf (Duitsland) in Delft architectuur en restauratie gestudeerd. Zijn interesse ging na enkele jaren vooral uit naar historische bouwkunst in Nederland en overzee. Na restauratieprojecten in Maleisië en Leiden heeft hij zich in 1987 gevestigd in Den Haag. Daar was hij partner van De Kat en Vis Architecten, later voortgezet onder de naam Vis Restauratie Architecten. De portefeuille bestaat voornamelijk uit restauratieprojecten in Nederland, maar ook daarbuiten, zoals een reconstructie van een VOC pakhuis in Japan. In zijn werk en daarbuiten zet hij zich in voor de instandhouding van waardevol erfgoed.

Laurens voelt zich verbonden met de Doopsgezinde levensinstelling. Sinds 1986 is hij bestuurslid van de Stichting Oude Hollandse Kerken en sinds 1990 secretaris van het Monumentenfonds Den Haag en Omgeving.

Met zijn bouwkundige achtergrond ontfermt hij zich sinds 2014 over de portefeuille huisvesting/ facilitair van de Raad van Toezicht van Oldael. Laurens groeide op in de Zaanstreek, is getrouwd en heeft 3 zonen.

Marika Voerman

Marika VoermanMarika Voerman (1948) is logopedist en was voor haar pensionering hoofd logopedie en foniatrie op de afdeling KNO van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij specialiseerde zich in de behandeling van psychische stemstoornissen en stem- en slikrevalidatie na hoofd/hals chirurgie. Zij is sinds april 2014 lid van de Raad van Toezicht van Oldael. Haar belangrijkste opdracht is de belangenbehartiging van de cliëntenraden. Marika heeft een band met Oldeslo vanwege haar moeder die de laatste 11 jaar van haar leven met veel plezier in een aanleunwoning bij Oldeslo woonde. Zij was overtuigd en actief doopsgezind. Het gedachtegoed en de sfeer in huize Oldeslo sprak haar daarom zo aan. Zij voelde zich er thuis. Zij heeft dat gedachtegoed, vooral als  voorzitter van de cliëntenraad in de jaren '90 met veel enthousiasme uitgedragen.

Marika vond het een goede gedachte om de Stichting Zorggroep Oldael op enige manier te ondersteunen. Daarom solliciteerde zij op de vacature in de Raad van Toezicht en werd op voordracht van de cliëntenraden benoemd. Marika is getrouwd, heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag