Oldael

Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Oldael

Op deze pagina leest u meer over de achtergronden van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Oldael.

Steven van Hoogstraten

Steven van HoogstratenSteven van Hoogstraten (1949) is een bestuurder met een juridische achtergrond. Steven verkreeg zijn universitaire graad aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij  werkte  vele jaren voor de rijksoverheid in verschillende posities, meestal met een internationale oriëntatie. Zo was hij achtereenvolgens werkzaam voor verschillende Ministeries: het Ministerie van Buitenlandse Zaken, van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tot slot  het Ministerie van Justitie. De laatste 13 jaar van zijn loopbaan was Steven Algemeen Directeur van  Carnegie Stichting / het Vredespaleis. Vanaf 1986 was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. Steven van Hoogstraten is een echte Hagenaar en woont in stadsdeel Benoordenhout. Hij is getrouwd geweest, vader van 2 volwassen kinderen en grootvader van 2 kleinkinderen.

Theo de Rooij

Theo de RooijTheo de Rooij (1956) studeerde medicijnen in Leiden en is na zijn militaire dienst bij de Koninklijke Marine opgeleid tot radioloog in het LUMC. Hij heeft zich vervolgens verder gespecialiseerd tot interventie radioloog. Daarna heeft hij zich als radioloog gevestigd in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag (nu onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum). Naast zijn werkzaamheden in het ziekenhuis heeft hij diverse maatschappelijke nevenfuncties gehad. Momenteel is hij onder andere lid van de beentumorencommissie en lid van de commissie kwaliteitsvisitaties NVvR, voorzitter van de beroepspensioenvereniging van medisch specialisten en penningmeester van het MSB van HMC.

Als lid van de Raad van Toezicht wil hij vanuit zijn medische blik graag een bijdrage leveren aan het verder versterken van de kernwaarden van Oldael “Waardig, Aardig en Vaardig”. Theo is opgegroeid in Mierlo (Noord Brabant), is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Edwin van Tricht

Sinds januari 2019 is Edwin van Tricht toegetreden als secretaris van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie. Edwin is geboren in 1973 en is woonachtig in Bergschenhoek met zijn vrouw en 2 kinderen (15 en 13).Edwin van Tricht

Edwin is ervaringsdeskundige in de zorg met de jongste die al enige jaren gebruik maakt van de WLZ. Oorspronkelijk is hij opgeleid als natuurkundige in Delft en via KPN en de consultancy de laatste  16 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening.

Op dit moment is Edwin als  directeur bij verzekeraar a.s.r. verantwoordelijk voor het schadebedrijf Ditzo en de Europeesche en als nevenactiviteit penningmeester van de afdeling D66 Pijnacker -Nootdorp - Lansingerland.

Edwin hoopt met zijn  achtergrond als ervaringsdeskundige, zijn marketingkennis en zijn bedrijfsmatige en financiële insteek  een mooie bijdrage te kunnen leveren aan goede zorg binnen Oldael.

Peter Verhage

Peter  Verhage (1954 ) woont  in Den Haag (Benoordenhout). Hij is getrouwd geweest en vader van 2 volwassen zoons. Sinds 1 juli 2019 is Peter lid van de Raad van Toezicht, met primaire aandachtsgebieden ‘financiën’ en ‘vastgoed’.

Peter Verhage - RvTNa zijn studies Bedrijfskunde (Nijenrode) en Rechten (Rotterdam) is hij in het bankwezen gaan werken. In mei 2014 werd hij zelfstandig adviseur bedrijfsfinancieringen, tevens partner bij diverse partijen in deze markt.

Daarnaast vervult hij nog een aantal andere functies, waaronder lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Delfland. In de afgelopen 8 jaar was hij o.a. lid van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter Auditcommissie, van een groot Revalidatiecentrum (Basalt, voorheen Sophia Revalidatie Den Haag en Rijnlands Revalidatie Centrum Leiden).

Piera Mereu

Met ingang van 1 maart 2022 is Piera Mereu toegetreden tot de raad van toezicht, op voordracht van de beide cliëntenraden.

Piera is geboren in 1967 en woont in de Haagse Vogelwijk, samen met haar man, Maarten.

Piera is gestart als verpleegkundige op de oncologische KNO afdeling waar naast de intensieve zorg, ook haar interesse voorFoto Piera Mereu de technische kant van de zorg werd gewekt.

Zo belandde ze op de ICU en later op de SEH, ze is in het bezit van beide aantekeningen. Nog iets later rondde zij haar studie A&O-psychologie af, met een extra afstudeervak: HRM.

Daarna volgde zij meerdere opleidingen, waaronder een MBA en de Topclass aan de ErasmusCentrum vor zorgbestuur. Ze heeft in verschillende branches gewerkt als manager HRM en programma’s begeleid voor fusies en herinrichtingen, dat laatste vooral in de zorg.

Op dit moment is zij werkzaam als directiesecretaris bij het HagaZiekenhuis, onderdeel van de RH-groep, die met een ontvlechtingstraject bezig is.

Piera is tevens voorzitter van de RvC van Evita-Zorg, een thuiszorgorganisatie in Den Haag.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag