Oldael
Home Nieuws   Restauratiewerkzaamheden klokkentoren kapel Oldeslo

  Restauratiewerkzaamheden klokkentoren kapel Oldeslo

31 augustus 2018

De klokkentoren van de kapel van Oldeslo  dient te worden gerestaureerd; kapel Oldeslo  er is betonrot geconstateerd. Op initiatief van de doopsgezinde kerk zal deze worden gerestaureerd.

Binnenkort wordt gestart met de restauratie. De kapel staat al in de steigers. De doopsgezinde kerk en steunstichting Oldeslo geven hiervoor een forse bijdrage.

Werkzaamheden data

Op vrijdag 7 september zal de firma Royal Eijsbouts starten met de demontage van de 3 klokken. Vervolgens zullen de 3 klokken met behulp van een kraan worden uitgehesen en afvoerd naar beneden. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden rond het begin ven de middag zijn afgerond.

De terug montage van de klokken zal plaatsvinden in de week  van 15 t/m 19 oktober. Naar verwachting zullen de bewoners geen last ondervinden van de werkzaamheden.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag