Oldael
Home Samen eigen regie

Samen eigen regie

Samenwerkingspartners: cliënt, mantelzorger en professional

Familie en mantelzorgers ziet Zorggroep Oldael expliciet als tweede ‘partner in zorg’.  Enerzijds om hen te kunnen ondersteunen bij de zorg voor de cliënt. Anderzijds, omdat zij onmisbaar zijn bij het bevorderen van het welzijn van de cliënt. Zij kennen de cliënt immers vaak langer en beter, en weten beter waar de cliënt behoefte aan heeft. Oldael stimuleert daarom dat familie en mantelzorgers deel uitmaken van het dagelijkse leven van de cliënt. Samen vormen cliënt, mantelzorger en professional een hecht partnerschap om het leven van iedere individuele cliënt bij Oldael zo prettig mogelijk te maken.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag