Oldael
Home Nieuws Save the date!

Save the date!

8 juli 2016

OldesloZet het alvast in uw agenda! De hele week van 11 t/m 16 september staat in het teken van het 55 jarig bestaan van Oldeslo. Op 16 september 2016 bestaat woonzorgcentrum Oldeslo 55 jaar. Een mooie gelegenheid om bij stil te staan. Er worden tal van activiteiten georganiseerd waar bewoners, familieleden, medewerkers en ook wijkbewoners aan deel kunnen nemen.

Een tipje van de sluier:

  • Op zondag 11 september wordt een dienst gehouden van de Doopsgezinde Gemeente.
  • Op maandagmiddag 12 september vindt de formele opening plaats.
  • Op dinsdagmiddag 13 september kunt u komen luisteren naar Coos Wentholt, die de geschiedenis van Oldeslo haarfijn uit de doeken doet.

Bent u nauw verbonden met Oldeslo of bent u geïnteresseerd? Houdt dan onze website komende weken in de gaten!

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag