Oldael
Home Nieuws SDB Groep vrijwilligers zetten zich in voor Oldael

SDB Groep vrijwilligers zetten zich in voor Oldael

22 juni 2016

Op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni j.l. heeft Zorggroep Oldael een bezoekje gehad van vier enthousiaste vrijwilligers. In het kader van het veertig jarig bestaan van SDB Groep, partner en specialist in de zorg, zijn zij gestart met SDB*Cares. Het is een programma waarin SDB medewerkers zich als vrijwilligers kunnen inzetten bij klanten en zorginstellingen.

Dit keer was Oldael aan de beurt en hebben deze vier enthousiastelingen hun steentje bijdragen.  Bij zowel Oldeslo als Aelbrecht van Beijeren hebben zij de bewoners o.a. begeleid bij de gym, samen gewandeld en gezellig samen genoten van de lunch waar een leuk potje Mens-erger-je-niet is gespeeld. Ook heeft een handige vrijwilliger de twee tuinbanken van Oldeslo een flinke opknapbeurt gegeven!

De vrijwilligers hebben genoten van de activiteiten met de bewoners en dat bleek wederzijds. Een van de mooiste complimenten die de vrijwilligers ontvingen was:

Vanmorgen wisten we nog van niets, maar nu kijk ik al terug op een heerlijke dag

Al met al was het een zeer geslaagde dag door de enorme inzet van de vrijwilligers. 

SDB Groep heel erg bedankt!

Woonzorgcentrum-Oldeslo-sdb-cares-content-1

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag