Oldael
Home Nieuws Stagiaire HRM

Stagiaire HRM

29 maart 2016

Tot eind juni is Redna Sardjoemissier drie dagen per week aanwezig op Oldeslo om onderzoek te doen naar ziekteverzuim. Zij doet dit voor de afstudeeropdracht van haar studie HRM (Human Resource Management) aan de Hogeschool InHolland.

Een onderdeel van het onderzoek, zal bestaan uit het interviewen van medewerkers. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zal Redna advies geven welke stappen Oldael kan nemen om de verzuim- en hersteldrempel positief te beïnvloeden, met als doel een lager verzuim.

Redna is op dinsdag, woensdag en donderdag te vinden op haar werkplek op de administratie van Oldeslo. Als tegenprestatie zal zij ook achter de receptie plaatsnemen en de HRM-manager ondersteunen bij haar werkzaamheden.

Redna heeft tijdens haar studie al enkele stages gelopen bij grotere bedrijven, maar een woonzorgcentrum is nieuw voor haar. Haar eerste indruk is een rustige en intieme organisatie. Om een goed beeld van Oldael te krijgen, zal ze zich eerst inlezen en daarna de  locaties en verschillende afdelingen van Oldael bezoeken.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag