Oldael
Home Nieuws 'Stemmen in 10 stappen’ voor mensen met dementie

‘Stemmen in 10 stappen’ voor mensen met dementie

2 februari 2018
Op 21 maart 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor ouderen met dementie kan dat nog een  uitdaging zijn. Hoe kunt u hierbij helpen?

Informatiepakket ‘Stemmen voor mensen met dementie’

Wanneer iemand met dementie nog wil én duidelijk kan aangeven op welke partij hij of zij zou willen stemmen, mag hij/zij  zijn/haar stem uitbrengen. Echter ziet Alzheimer Nederland  zorgen bij mantelzorgers over de begeleiding van hun naasten. Ook blijkt dat mensen met dementie twijfelen  of zij hun stem nog kunnen uitbrengen.  Daarnaast signaleren zij dat stempassen in het verpleeghuis terzijde worden gelegd, soms terecht maar soms ook onnodig. Om de communicatie en begeleiding te verbeteren bij het stemmen door mensen met dementie, heeft Alzheimer Nederland een informatiepakket ontwikkeld. Deze bestaat uit: Bron: Alzheimer Nederland
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag