Oldael

Steunfonds Oldeslo

Sinds 1962 zet de Stichting Steunfonds Oldeslo zich in om bij te dragen aan het vermeerderd welzijn voor de bewoners van woonzorgcentrum Oldeslo.
Zo houden wij ons bezig met het financieel mogelijk maken  en ondersteunen van activiteiten die met name liggen op het terrein van fysieke en mentale activering, het bevorderen van onderling contact en het tegengaan van vereenzaming.

Op aanvraag maar ook uit eigen initiatief ontplooien we gerichte activiteiten die het leven veraangenamen. Zo hebben we het afgelopen jaar contact gelegd met de naburige basisschool de Vrije School op de Abbenbroekweg. De kinderen van deze school komen maandelijks met een klas op bezoek in Oldeslo om samen muziek te maken, educatieve spellen te spelen etc.

Voor 2016 vermelden wij speciaal ons initiatief tot renovatie van de tuin. Een tuinarchitect heeft een basisplan ontwikkeld om de tuin die in de jaren '70 is aangelegd meer naar deze tijd te trekken.  Dit  door o.a. de aanleg van kleinere terrasjes, zodat bewoners en bezoekers ook in kleiner verband meer kunnen genieten van de mooie ruimte die de tuin biedt.

Leden van het Steunfonds

  • Mevrouw Drs. I.J.A.C.M. van Voorst tot Voorst-van Nispen tot Sevenaer, voorzitter
  • De heer Mr. H. Hendriksen, penningmeester
  • Mevrouw Drs. M.E.C. Huigen-Bongenaar, secretaris
  • De heer B.J. Schröder, lid
  • De heer Ir. L. Vis, lid


Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag