Oldael

Steunfonds Oldeslo

Sinds 1962 zet de Stichting Steunfonds Oldeslo zich in voor het welzijn van de bewoners van woonzorgcentrum Oldeslo. Het steunfonds houdt  zich  bezig met het financieel mogelijk maken  en ondersteunen van activiteiten op het gebied van fysieke en mentale activering, het bevorderen van onderling contact en het tegengaan van vereenzaming.

Op aanvraag maar ook uit eigen initiatief ontplooit de stichting activiteiten die het leven veraangenamen. De stichting heeft contact gelegd met de naburige basisschool de Vrije School op de Abbenbroekweg. De kinderen van deze school kwamen maandelijks met een klas op bezoek in Oldeslo om samen muziek te maken, educatieve spellen te spelen, etc. (I.v.m. de coronamaatregelen is dat  nu beperkt mogelijk.)

IMG_4650In 2016 heeft de stichting zich ingezet om de tuin te renoveren.   Een tuinarchitect heeft een basisplan ontwikkeld om de tuin die in de jaren '70 is aangelegd te moderniseren.  In de tuin zijn  een aantal kleinere terrasjes aangelegd, zodat bewoners en bezoekers ook in kleiner verband meer kunnen genieten van de mooie ruimte die de tuin biedt.

Bestuursleden van het Steunfonds

  • Mevrouw Drs. I.J.A.C.M. van Voorst tot Voorst - van Nispen tot Sevenaer (Voorzitter)
  • De heer B. J. Schröder (Penningmeester)
  • Mevrouw Mr. M.E. Aalders (Secretaris)
  • De heer Drs. M.L.J.M. Heere (Bestuurslid)
  • De heer Ir. L. Vis (Bestuurslid)

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag