Oldael

Stichtingsbestuur Vrienden van Aelbrecht van Beijeren

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw Drs. G. Lubbers, voorzitter
  • Mevrouw Drs. E.H.M. Goossens, secretaris
  • De heer Drs. H.J.D. de Lanoy Meijer, penningmeester
  • Mevrouw C.G.M. van Haersma Buma, lid
  • Mevrouw S.E. ter Haar - Stonebrink, lid

De bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden voor de stichting onbetaald. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

U vindt hier onze ANBI-registratiegegevens.

Financiële verantwoording

 Op basis van het beleidsplan maakt de stichting op een verantwoorde wijze projecten en activiteiten voor de bewoners van Aelbrecht van Beijeren mogelijk. Hierbij wordt als richtlijn gehanteerd dat deze uitgaven zoveel mogelijk uit de rente- en beleggingsinkomsten worden gefinancierd. Met de huidige lage rentestand is dat een grote uitdaging... Bijdragen, groot en klein, zijn dan ook zeer welkom om deze bijzondere projecten mogelijk te blijven maken:
NL28 INGB 0004 5994 50.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag