Oldael
Home Nieuws  Symposium Dementie en Eigen Regie

 Symposium Dementie en Eigen Regie

15 september 2016

Voor dit boeiende thema had Oldeslo haar zorgrelaties uitgenodigd: huisartsen, praktijkondersteuners, collega zorginstellingen, bewoners en 1e contactpersonen en medewerkers. 

De drie sprekers belichtten ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring hoe dementie en eigen regie zich tot elkaar verhouden en welke ondersteuning bijvoorbeeld domotica en robotica hierin kunnen bieden. 

Wij luisterden naar Prof. dr. G.J. Blauw (internist ouderengeneeskunde), Prof. dr. A.W.P. van Montfort (voorzitter Actiz) en de heer drs. J.G.B. Boot (lid Raad van Bestuur CBusineZ).  Het symposium werd voorgezeten door Ingeborg ter Laak, voorzitter van Zorgscala. De interactie met de zaal zorgde voor een levendige discussie.  

symposium

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag